Siirry suoraan sisältöön

Pakkaukset kiertävät

Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Pakkauksilla on tärkeä rooli esimerkiksi elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana.

Kierrätysvalmentaja Katja Laitisen kierrätysblogeissa käsitellään erilaisten muovipakkausten kierrätystä eri toimialoilla

Hei olen Katja Laitinen, kierrätysvalmentaja. Sumissa aloitin 1.4.2019. Sumi Oy rakentaa yrityspuolelle toimialakohtaisia ohjeistuksia ja konsepteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Eikö lajittelu ja keräys ole kierrätystä?

Miksi käyttää uusiomuovia? Eikö lajittelu ja keräys ole kierrätystä?

Varsinainen kierrätys tapahtuu vasta, kun kierrätetystä raaka-aineesta on valmistettu uusi muovituote. Uusiomuoville ja siitä tehdyille tuotteille syntyy koko ajan uusia käyttökohteita. Yritysten ja kuluttajien tulisi ottaa tavoitteekseen ostaa tuotteita, joissa käytetään kierrätyksen kautta tullutta muovia.
Uusiomuovin käyttö vähentää neitseellisen muovin käyttötarvetta ja tarjoaa siten tavan nostaa materiaalikäytön resurssitehokkuutta. Yksi kg uusiomuovia säästää 1,5 kg C02:a verrattuna tavallisen muoviin.
Muovipakkausten kierrätys tulee jatkossa kasvamaan, mikä toivottavasti vähentää myös roskaamista ja roskaantumista.

Kun huomataan, että muovilla on hyviä ilmastovaikutuksia, sitä ei jätetä yhtä helposti esimerkiksi luontoon vaan käytetty muovipakkaus tuodaan keräyksen ja sitä kautta kierrätyksen piiriin.

Katja ja linkit blogeihin

Katja Laitinen

Kauppapuutarhat muovipakkausten kierrätyksen pioneereina

Kauppapuutarhat
www.sumi.fi/blogikauppapuutarha 

Tehostustuva muovipakkauskierrätys
sumi.fi/blogikierratys

Ihanteellisessa mallissa yhdistetään koko toimintaketju: pakkausten suunnittelu ja pakkaustoimittajat, hankintaorganisaatiot, pakkausten käyttäjät ja lajittelijat, jätehuollon yhteistyökumppanit, muovien käsittelijät sekä mahdolliset jatkojalostajat. 

katja.laitinen@sumi.fi

Muovipakkausten kierrätys yrityksissä tehostuu. Näin valmentaja auttaa!

Selvitystyö lähtee aina liikkeelle toimijalle tulevista pakkauksista: miten pakkaukset soveltuvat kierrätykseen; onko niille mahdollista löytää kierrätyskelpoisempia vaihtoehtoja. On tärkeää hahmottaa kokonaiskuva, kun rakennetaan yhtenäisiä kiertotalousmalleja. 

Muovien viimeaikainen huomio on lisännyt yritysten ja kuluttajien mielenkiintoa muovipakkausten paremmalle hyödyntämiselle. Osana kiertotalousajattelua ja asennetta yritysten ja kuluttajien mielenkiinto muovipakkausten paremmalle hyödyntämiselle kasvaa – ja niin pitääkin!

Sumi Oy on muovipakkausten tuottajayhteisö ja hoitaa 2 500 tuottajan puolesta lainsäädännössä määriteltyä vastuuta. Tuottajat ovat yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat muoviin pakattuja tuotteita.

Sumi Oy rakentaa yrityspuolelle toimialakohtaisia ohjeistuksia ja konsepteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Selvitystyö lähtee liikkeelle toimijalle tulevista pakkauksista: miten pakkaukset soveltuvat kierrätykseen; onko niille mahdollista löytää kierrätys-kelpoisempia vaihtoehtoja. On tärkeää hahmottaa kokonaiskuva, kun rakennetaan yhtenäisiä kiertotalousmalleja.