Siirry suoraan sisältöön

Pakkaukset kiertävät

Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Pakkauksilla on tärkeä rooli esimerkiksi elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana.

Muovipakkauksen kierrätys hyvässä kasvussa

Yrityspakkausten kierrätyksellä on pitkät perinteet, kasvu oli 33 % vuonna 2019. Tavoitteena on lisätä yrityspakkausten kierrätystä merkittävästi. Kotitalouksien muovipakkausten kierrätyskasvu oli noin 79 % edellisestä vuodesta, ja 2020 kasvun odotetaan jatkuvan samalla uralla. Etenkin asuinkiinteistöillä tehtävä keräys saavutti huiman kasvulisäyksen: 125 %. Vuoden 2019 kierrätystaso Suomessa, sisältäen pantilliset ja pantittomat pakkaukset, oli alustavien laskelmien mukaan yli 40 %.

Toimintamalleja helpottamaan yrityspakkausten kierrätystä

Sumi Oy toimii muovipakkausten tuottajayhteisönä ja hoitaa noin 2 700 tuottajayrityksen puolesta heidän lainsäädännössä määriteltyä vastuutaan. Tuottajia ovat yritykset, jotka pakkaavat tuotteensa muovipakkauksiin tai tuovat maahan muoviin pakattuja tuotteita. Tuottaja voi hoitaa vastuunsa kollektiivisesti tuottajayhteisön kautta tai rekisteröitymällä suoraan Pirkanmaan ELY-keskukseen. Silloinkin täytyy täyttää lain vaatimukset koskien kierrätyspisteitä ja kierrätystavoitteita.

Muovipakkausten syntypaikkalajittelu muovilajeittain on yrityksessä huomattavasti helpompaa kuin kotitalouksissa. Suoraan toiminnan yhteydessä lajitelluilla muovipakkauksilla saadaan parempi kierrätysaste vähemmällä kuljettamisella ja käsittelyllä. Yrityksessä syntyvän pakkausjätteen, ns. yrityspakkauksien, kierrätys tapahtuu eri kanavien kautta kuin kotitalouksien pakkausjätteen kierrätys.

Tuottajavastuun piirissä Suomessa kuuluvat pakkausten lisäksi myös käytetyt autot, renkaat, sähkö- ja elektroniikkatuotteet, patterit, akut, lamput ja paperi.