Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för över 2700 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Sköt poducentansvaret för förpackningar via Sumi Oy (tidigare Finlands Returplast Ab)

Ladda ner avtalet nedan och komplettera avtalet med företagets uppgifter.

Till sist underteckna – det enklaste sättet är direkt till pdf med “signera”-funktionen – och återsänd avtalet: tuottajavastuu@sumi.fi

Om du själv inte är företagets undertecknare, skicka det ifyllda avtalet via Adobe till den rätta personen och som kopia till: tuottajavastuu@sumi.fi. Alternativt kan du ladda upp det ifyllda avtalet till t ex VismaSign och markera mika.surakka@sumi.fi som andra undertecknare.

Tekniska utmaningar eller andra problem? Ring +358 40 5250 550 (Janne Teliranta) eller skicka epost – våra personliga e-postadresser hittar du längst ner på sidan.

Tack för ditt samarbete!