Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Sumilerna är här!

Vi vill fira tillkomsten av en bredare och bättre förpackningssammanslutning genom att presentera sumilerna, som kommer att följa oss från och med nu. Med hjälp av figurerna vill vi framhäva de fem förpackningsmaterialens olikheter på ett positivt sätt. Sumilerna visar att vi även om hantering av producentansvar är en ansvarsfull verksamhet kan den också göras med glimten i ögat.  

Delta i namntävlingen!  

Medlemmarna i Sumili-familjen har ännu inga namn, så vi hoppas på din hjälp. De bästa förslagen kommer att belönas!  

Du kan delta i tävlingen genom att skicka namnförslag till adressen info@sumi.fi med rubriken “SUMILERNA-namntävlingen”.