Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Tilaa uutiskirje - Sumi

Ta hand om er producentansvar nu. Anslut er till Sumi!

Sumi Oy är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Tilaa uutiskirje - Sumi

Läs om producentansvar i våra nyhetsbrev

Prenumerera Sumis nyhetsbrev här.

AKTUELLT

PRODUCENTANSVAR

Producenten har en ansvar att organisera återanvändningen av de förpackningar han levererar till marknaden.

FÖR FÖRETAGET

Avfall ska alltid tas om hand, oavsett material. Plast kan användas som material och energi.

OM SORTERING

Konsumentförpackningar: Ofta ställda frågor om insamlingen

PERSONAL

Katja Laitinen

Återvinningscoach Katja Laitinen hjälper med återvinning

SUMI

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer. Vår ägare finns här

FRÅGOR OM ÅTERVINNING