Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Hem » Nyhetsbrev från Sumi Oy

Nyhetsbrev från Sumi Oy

nyhetsbrev.sumi.fi

Sumi Oy startade ett regelbundet utgivet nyhetsbrev i september 2022. Nyhetsbreven är länkade till denna sida – det senaste brevet överst.

Nyhetsbrevet skickas till alla våra partners. Alla som är intresserade av återvinnings- och producentansvarsfrågor kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du kan beställa vårt nyhetsbrev. Vi ger ut också en resumé av nyhetsbrevet på svenska och engelska. Språkvalet görs när du beställer nyhetsbrevet.

Förutom nyhetsbrev kommunicerar vi även direkt till exempelvis med våra terminalpartners med egna bulletiner.

Fler förpackningar till återvinning – i samarbete!

Tidigare nyhetsbrev hittar du här

April 2024
Februari 2024

December 2023
November 2023
September 2023
Juni 2023
Maj 2023
Januari 2023
November 2022
September 2022