Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Sumi Oy är en producentorganisation som främjar återvinning av förpackningar. Sumi ägs av i Finland verksamma företag och organisationer och är ett icke-vinstdrivande företag.

Faktureringsinformation

E-faktureringsinformation för kostnadsfakturor:

Nätfakturor:
Sumi Oy, VAT nr FI09054021 (fy-nummer 0905402-1)
E-faktureringsadress/ OVT 003709054021
Operator: Apix Messaging Oy (003723327487)

På räkningen kan du skriva mottagaren:
Sumi Oy
PB 4
FI-00131 Helsingfors

Fakturor per epost till:
003709054021@procountor.apix.fi

Mottagaren på fakturan måste också namnges enligt följande:

SUMI OY
003709054021@procountor.apix.fi
med epostadressen.

Pappersfakturor per post till:
Sumi Oy
PL 16122
00021 LASKUTUS

Gärna också referensinformation som ordernummer eller personnamn. Faktureringsinformationen har ändrats 16.5.2022.

Ytterligare information

Mika Surakka
mika.surakka@sumi.fi
+358 400 197 848

Janne Teliranta
janne.teliranta@sumi.fi
+358 40 525 0550

Eeva Hanni
eeva.hanni@sumi.fi
+358 50 300 9576

Katja Laitinen
katja.laitinen@sumi.fi
+358 50 407 3959 

Anders Lundin
anders.lundin@sumi.fi
+358 50 381 0023

Sumi Oy
PB 4
FI-00131 Helsingfors

Mera om producentansvar hittar du när du väljer svenska (uppe till höger) på Producentsansvar -sidan