Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Konsumentförpackningar: Ofta ställda frågor om insamlingen

Vilka plastförpackningar kan jag lägga i insamlingen? Varför får jag inte lägga alla plastprodukter i insamlingen? Hur rena skall de vara? Varför skall kapsyler och lock lösgöras? Får jag klämma byttorna in i varandra? Biloljekanistern – vart skall den?

Vad är plastförpackningar?

I allmänhet används förpackningar i försäljning av livsmedel, textilier, elektronik och kemiska produkter, men också andra plastförpackade produkter finns på marknaden.

Butikskassar och produkter som används på försäljningsstället, såsom färskfolie runt en baguette, lådan för färsk sallad eller färdigmat är förpackningar.

Tvättmedelsflaskan med tvättboll eller måttsked – allt är förpackning. 

Pakkaukset pesupullot

Lösgör kapsyler, korkar och lock – då det är möjligt

Ohje korkit irti

Vad är inte plastförpackningar?

Plastprodukter tillhör den kommunala avfallsinsamlingen.

  • fryslådor
  • avfallspåsar
  • färskfolie
  • flyttlådor och lagerlådor
  • ämbaren
  • tandborstar

Medicinburkar skall vara tomma!
För gamla mediciner till apoteket.

Ei keräykseen

Mera exempel:

  • CD-ROM-skivans skal är inte en förpackning, plastfilmen runtomkring är.
  • En plastbygel är förpackning, om den kommit hem tillsammans med dräkten eller kostymen. Men köper du separat plastbyglar är de inte förpackningar.

FAQ och snabbguide

Ofta frågat

Förpackningar för sk. farliga ämnen

Om förpackningen innehåller rester av farliga ämnen, bör de tas till den lokala avfallshanteringsanläggningen som tar emot sk. farliga ämnen. Kanistrar, flaskor och burkar som innehållit tex. olja skall inte läggas i insamlingen för plastförpackningar!