Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

Sumis nyheter om cirkulär ekonomi finns också i sociala medier! Följ våra kanaler på
Facebook, Instagram, X och LinkedIn och håll dig uppdaterad om de senaste händelserna inom återvinning och ansvar!