Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumi och Fortum Recycling & Waste inleder samarbete – Sumi avser bygga en sorteringsanläggning för plastförpackningar i Riihimäki och Fortum fokuserar på att utvidga sortimentet av återvunna plastprodukter

Sumi och Fortum Recycling & Waste inleder samarbete – Sumi avser bygga en sorteringsanläggning för plastförpackningar i Riihimäki och Fortum fokuserar på att utvidga sortimentet av återvunna plastprodukter

Producentsammanslutningen för förpackningar Sumi Oy och Fortum Recycling & Waste Oy har avtalat om ett omfattande samarbete för att sätta fart på återvinningen av plastförpackningar. Sumi breddar sitt verksamhetsfält genom att investera i en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar och grunda ett dotterbolag, Sumi Sorting Oy, som ska förvalta anläggningen.

Tack vare beprövad teknik och Sumis innovationer som höjer återvinningsgraden kommer den nya anläggningen att minst fördubbla sorteringskapaciteten för plastförpackningar i hemlandet. I fortsättningen kommer man att kunna sortera upp till 50 000 ton plastförpackningar per år i Finland. Med investeringen höjs samtidigt också sortering- och återvinningsgraden i riktning mot EU:s mål. Projektets totala budget uppskattas till ungefär 44 miljoner euro.

I samarbetet ingår att Sumi köper färdiga planer för sorteringsanläggningen av Fortum Recycling & Waste och utnyttjar Fortum Recycling & Wastes befintliga bygg- och miljötillstånd. Den nya anläggningen ska byggas på Fortums anläggningsområde i Riihimäki. Sumi och Fortum kommer framöver att arbeta som partner i samma område, där man både sorterar separat insamlade plastförpackningar och tillverkar återvunnen industriråvara av dem. På så sätt minskar transportbehovet och transporternas miljöbelastning avsevärt.

Från Finland exporteras plastförpackningar för sortering utomlands, men producentsammanslutningen Sumi har i sin strategi bestämt att företaget ska prioritera hantering av förpackningarna i hemlandet. Också i Finlands regeringsprogram finns målet att främja cirkulära lösningar för att öka självförsörjningsgraden. Sumis nya landvinning speglar dessa mål.

”Det är inte hållbart att frakta plastförpackningsavfall runt Europa. För oss är hantering i hemlandet och självförsörjning en prioritet. Även allt fler förpackningsproducenter efterlyser återvinning av plastförpackningar i hemlandet och minimering av den miljöbelastning som avfallstransporterna orsakar. På så sätt skapar vi arbetsplatser inom den cirkulära ekonomin och säkerställer att returråvaran stannar kvar här så att den finländska industrin kan nyttja den”, säger Sumis verkställande direktör Mika Surakka.

”För förpackningsproducenterna är den egna sorteringsanläggningen en välkommen nyhet. Som en icke-vinstdrivande sammanslutning kan vi styra avkastning från anläggningen direkt till lägre återvinningsavgifter för våra medlemsföretag”, fortsätter han.

Det finns helt klart ett behov av en behandlingsanläggning i hemlandet. Europeiska unionens förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) håller på att förnyas. EU:s mål är att säkerställa att allt förpackningsmaterial som sätts på marknaden inom EU kan återvinnas på ett ekonomiskt hållbart sätt senast 2030. Dessutom anges i förordningen en blandningsskyldighet för förpackningar, alltså att förpackningar ska innehålla en viss andel återvunnen råvara.

”Den inhemska plastindustrin behöver hela tiden mer returråvara, och därför är det fint att sorteringskapaciteten växer. Samtidigt är det viktigt att höja insamlingsgraden i hemlandet och se till att alla plastförpackningar som samlas in återgår till cirkulationen. Vi tror att denna samarbetsmodell är det bästa sättet att effektivisera plaståtervinningen i hemlandet. Sumis sorteringsanläggning sorterar plasten som vi tvättar och granulerar till returråvara. På så sätt får vi lägga fokuset på tillverkningen av returplasten Fortum Circo och rikta in oss på utvidgande av produktserien. På marknaden finns efterfrågan på högklassiga och skräddarsydda returplastmaterial”, säger Toni Ahtiainen, direktör för affärsområdet för plast vid Fortum.

När den nya sorteringsanläggningen är färdig kommer den att ersätta Fortums gamla sorteringsanläggning. Bolagen har kommit överens om att den nya anläggningen kan använda den nuvarande, kunniga personalen. Anläggningen kommer också att sysselsätta nya experter inom olika områden. Fortum Recycling & Waste fortsätter att planera sin egen utbyggnad av verksamheten för tvätt och granulering av återvunnen plast.

”När hela hanteringsprocessen sköts i hemlandet stärks förhoppningsvis också konsumenternas motivation att sortera plastförpackningarna. Den värdefulla råvaran bränns inte upp med blandat avfall, utan får ett nytt liv i plastprodukter”, summerar Surakka.

”Det går att komma upp till 50 procents återvinningsgrad för plast såsom EU kräver, och att genomföra detta är vår gemensamma utmaning”.

Mer information:

Mika Surakka
verkställande direktör
Sumi Oy
Tfn 040 019 7848
mika.surakka@sumi.fi

Toni Ahtiainen
direktör för affärsområdet för plast
Fortum Recycling & Waste
Tfn 040 577 7533
toni.ahtiainen@fortum.com