Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Hartwall förfriskar Finland – och strävar efter 100 procents återvinningsgrad för sina förpackningsmaterial

Hartwall förfriskar Finland – och strävar efter 100 procents återvinningsgrad för sina förpackningsmaterial

Hartwall och företagets produkter är bekanta för många finländare – allt från Jaffa till drycker för vuxna. Företaget som grundades redan 1836 satsar på återvinning och materialåtervinning av sina förpackningsmaterial och har även fått beröm för sina åtgärder. Hur har förändringarna i besluten om producentsammanslutningar för förpackningar synts i vardagen hos Hartwall? Och vad fick dem att välja Sumi som sin avtalspartner?

Kuvassa juomapulloja koreissa, ja esimerkiksi korit kiertävät Sumin kautta.

Till exempel dryckekorgarna cirkulerar genom Sumi Oy.

Hartwall har producerat läskedrycker och bryggeriprodukter för finländarna i nästan 200 år. Under loppet av åren har affärsverksamheten även utvidgats till nya kategorier, såsom kaffe och snacks. Bolaget sysselsätter för närvarande omkring 700 personer, indirekt hela 11 000. Företaget ingår i den danska Royal Unibrew -koncernen där även chefen för förpackningsmaterial Asko Sipola arbetar.

”Hartwall är en stor förbrukare och tillverkare av förpackningsmaterial och därför är återvinningen av dem en viktig prioritet för oss. Vårt mål är att till 2025 ska 100 procent av allt förpackningsmaterial som vi använder antingen återvinnas eller materialåtervinnas. Just nu är vi redan väldigt nära målet”, säger Sipola.

Hartwall använder årligen ungefär 138 ton förpackningsmaterial, som bland annat består av etiketter, wellpapp och returförpackningar med pant. Hartwall sällar sig till toppskiktet inom återvinningen av förpackningsmaterial i sin bransch – och har även fått beröm för sin verksamhet av Lassila&Tikanoja. Sipola vill också berömma finländarna, som flitigt lämnar tillbaka sina pantförpackningar. 

En kunnig avtalspartner hjälper med att navigera genom förändringarna 

I Finland har förpackningsproducenter ett producentansvar som styrs av lagstiftningen. Det innebär att producenten måste ordna avfallshanteringen för de produkter som den släpper ut på marknaden och stå för kostnaderna för detta. Producentsammanslutningar, såsom Sumi, hjälper sina kunder att sköta återvinningen av alla slags förpackningsmaterial.

Tidigare kunde producenterna ha upp till fem olika avtal om överföring av producentansvaret, så att varje material hanterades via en annan materialspecifik producentsammanslutning. En sådan modell kallas för hybridavtal. Numera, enligt beslutet om producentsammanslutningar som NTM-centralen i Birkaland fattat, får ett företag från och med 1.1.2025 bara tillhöra en enda producentsammanslutning. Hartwall valde Sumi som sin partner.

”I och med beslutet om producentsammanslutningar började vi jämföra avtalspartner och när vi fick de nya prislistorna, var valet och processen för att bli kund enkla. Vårt beslut påverkades naturligtvis av Sumis principer, målsättningar, kontaktpersoner – och så naturligtvis det mer konkurrenskraftiga alternativet som de erbjöd”, förklarar Sipola.

Enligt Sipola löpte övergången från att ha varit en hybridkund till att bli avtalspartner med Sumi utan överraskningar, och de anställda vid Sumi har varit redo att agera bollplank och hjälpa. Lagstiftningen som ändras, i synnerhet PPWR-förordningen, gör att en kunnig partner är viktig. Sumi arbetar alltid i första hand till förmån för producenten, så producentsammanslutningen reagerar med låg tröskel på behoven inom återvinning i hemlandet.. 

”Vår kärnverksamhet är att tillverka drycker effektivt och ansvarsfullt, och då önskar vi från vår partner innovativtfront end -tänkande, intressebevakning samt bra och tydlig information om både kommande möjligheter och förändringar. Det är viktigt att partnern följer med sin tid och erbjuder oss bästa praxis av olika slag”, summerar Sipola.

Vi på Sumi vill skapa kostnadseffektiva och transparenta tjänster för producenterna. Om du har funderingar kring övergången från hybridkund till en avtalspartner, kontakta oss!