Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Nya terminaler för konsumentförpackningar har valts

Nya terminaler för konsumentförpackningar har valts

Finlands Returplast konkurrensutsatte terminalerna för fastighetsinsamling som tar emot konsumenters plastförpackningar. Den nya avtalsperioden inleds våren 2023.

Finlands Returplasts konkurrensutsättning avslutades i oktober och partnerna har nu valts. Finlands Returplast skickade avtalstexterna till terminalerna för kommentarer.  Avtalen undertecknas under senhösten och träder i kraft våren 2023 i god tid innan kommunernas insamlingsansvar börjar. Listan över terminaler publiceras på Finlands Returplasts webbplats efter att avtalen undertecknats.

Kommunavtalet som den nya avfallslagen medfört ställer nya slags krav på terminalerna för konsumentförpackningar och samtliga avtal uppdaterades på grund av detta. Nya åtgärder förutsätts av terminalerna bland annat för att säkerställa kvaliteten. Merparten av terminalerna är privata företag.

Konkurrensutsättningen av mottagningsterminalerna för de övriga förpackningsmaterialen inleds mot slutet av året.

Insamlingsvolymen för plastförpackningar växer ytterligare

Från och med juli 2023 ska fastigheter med minst fem bostäder ordna separat insamling för plastförpackningar. Aktören som kommunen har avtal med samlar in de sorterade förpackningarna från sorteringskärlen vid fastigheterna och levererar dem till konsumentförpackningsterminalerna. Enligt lagen bestämmer kommunerna vilken aktör som tar hand om insamlingen. Finlands Returplast å sin sida konkurrensutsatte terminalpartnerna.

”Konkurrensutsättningen av terminaler var smidig och en kompetent och kostnadseffektiv aktör hittades för nästan varje område. En partner söks ännu till Norra Finland för Lapin Jätehuolto kuntayhtymäs och Kolari kommuns områden”, berättar återvinningscoach Katja Laitinen.

Ytterligare information på finska:

Katja Laitinen, Finlands Returplast Ab

+358 50 407 3959