Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt – december 

Verkställande direktörens översikt – december 

Finlands Returplast har ett fullspäckat år 2022 bakom sig – ett år med många förändringar. Tack till våra samarbetspartners för det gångna året! Nu är det dags att pusta ut och ta det lugnt för en stund.  

Under året har vi bland annat förnyat vår strategi som nu fokuserar på vår värdegrund: vi är genomförare, samordnare och utvecklare.  

Som genomförare gör vi och kommunicerar öppet om våra aktiviteter. Som samordnare är vårt mål att fungera som en länk mellan olika intressenter i hela förpackningsvärdekedjan. Som utvecklare funderar på hur vi kan koppla ihop de olika bitarna och utveckla hela branschen. Finlands Returplast har en genuin vilja att utveckla sin verksamhet. Vi vill fundera på hur vi kan få miljö- och kostnadsfördelar för hela förpackningsvärdekedjan.  

Vi har så småningom förberett oss för vår framtida roll som multimaterialproducent. Vi har förberett oss steg för steg i takt med att organisationen har vuxit. Vi har förstått att det är fråga om en stor förändring som kräver mycket av hela organisationen.  

Några milstolpar har vi redan nått: Vi har slutfört förhandlingarna om ekopunktnätverket med Rinki, och i framtiden kommer vi att ha ett gemensamt ekopunktnätverk. Förhandlingarna om avtal för fastighetsinsamling är på god väg. Vi har också inlett förhandlingarna med producentgemenskapen om clearingavtalet, alltså hur de gemensamma kostnaderna ska fördelas. Vi förväntar oss också att Birkalands NTM-central inom en snar framtid ska ge oss status som multimaterialproducent.  

Vi önskar er en fridfull jul och en bra start på det nya året 2023!