Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » KELPO – en ny räknare för att uppskatta plastförpackningars återvinningsbarhet 

KELPO – en ny räknare för att uppskatta plastförpackningars återvinningsbarhet 

Finlands Returplast har i samarbete med Muovipoli utvecklat en räknare för att uppskatta plastförpackningars återvinningsbarhet. Tjänsten finns för tillfället endast på finska. KELPO-räknaren ger en riktgivande uppskattning av pantfria konsumentförpackningars återvinningsbarhet i Finland.

Du hittar räknaren här. Obs! Tjänsten är primärt avsedd för Finlands Returplast Ab:s kunder. För att kunna använda tjänsten behöver du ett Extranet-konto som du kan få genom att skicka e-post till info@sumi.fi