Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » I Finland har grundats en frivillig producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy

I Finland har grundats en frivillig producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Pressmeddelande 13.3.2023

Med finns redan nu 9 aktörer med Sumi som koordinator.

I Finland har grundats en frivillig producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster. Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy tar ansvar för att utveckla ett vältäckande system för insamling och återvinning av lantbruksplaster. Som avsikt är att tillverkare, importörer och försäljare av lantbruksplaster tar frivilligt ansvar för återvinningen av bland annat balsträckfilm och silofilm samt balsnören och -garn. Plastförpackningar som används inom jordbruket såsom gödningssäckar och storsäckar omfattas fortfarande av förpackningsproducentansvaret.

Projektet koordineras av Sumi Oy och producentorganisationen är ett dotterbolag till Sumi Oy. Medlemmar i den nya organisationen är Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Hankkija Oy, Finnlacto Oy, Piippo Oyj, Trioworld Oy, Tama Scandinavia Ab, Teollisuushankinta TH Oy och Agro-Tuonti Oy. Företagsgruppen representerar en betydande del av marknaden. Flera företag kommer att senare delta i avtalet. Vi välkomnar alla i försäljningskedjan för lantbruksplaster med i avtalet. Producenterna har förbundit sig att medverka i organisationen så att återvinningssystemet kan etableras och utvecklas på ett stabilt sätt.

”Myndigheterna har varit mycket intresserade av återvinningen av lantbruksplasterna, vilket framgått i flera diskussioner, olika redovisningar som gjorts och i allmänna målsättningar, tex i det av Miljöministeriet koordinerade Finlands färdplan för plast (Muovitiekartta). Lantbruksplasterna har inte en egen lagstiftning gällande producentansvar och inte heller ett enhälligt nationellt insamlingssystem. Nu har Sumi Oy tillsammans med producenterna grundat en organisation som åtar sig detta ansvar frivilligt”, konstaterar Mika Surakka som är vd för Sumi.

”Hela värdekedjan i lantbruksplaster vill sköta frivilligt insamlingen och återvinningen. Det är viktigt att vi i miljöfrågor inte bara gör vad lagen kräver utan att vi är redo att göra lite mer”, berättar hållbarhets och utvecklingsdirektör Mats Albäck från Ab Rani Plast Oy.

Tills nu har lantbruksplaster samlats in och återvunnits mera på en lokal nivå och projektbaserat tex av föreningar och förbund samt vissa företag. Det nya företaget vill gärna vara med i dessa projekt och utnyttja redan utvecklade verksamhetsmodeller.

”Det är viktigt att denna verksamhet nu får en landstäckande vidd och klara spelregler, och det kräver breda axlar. Det nya företaget har dessa axlar”, tackar produktchefen Jani Kautto vid Hankkija Oy.

Företaget utvecklar en verksamhetsmodell med en kostnadseffektiv insamlingen och återvinningen.  I praktiken planeras den operativa verksamheten år 2023 och insamlingen startar under år 2024. Planeringen täcker bland annat val av vilka plastgrupper som ingår i första steget av insamlingen, hur arrangera insamlingen med dithörande sorteringsanvisningar, hur återvinningen skall arrangeras och hurdana kostnaderna kommer att bli.

”Sannolikt kommer det att arrangeras så kallade pop-up -insamlingsställen på olika orter och områden, där lantbruksproducenterna kan lämna sin plast. Alternativt har det diskuterats en modell där plasten hämtas från gården baserat på ett beställningssystem. Det nya företaget konkurrensutsätter processerna och väljer de mest kostnadseffektiva lösningarna”, anmodar Mika Surakka.

”Den frivilliga producentorganisationen för lantbruksplast bygger upp tillsammans de kostnadseffektiva och rätta lösningarna för att främja en hållbar miljö och en cirkulär ekonomi”, konstaterar kvalitets- och produktutvecklingschefen Jussi Kortelainen vid Piippo Oyj.

Insamlingen kommer att gälla:

  • balsträckfilm
  • silofilm
  • balsnören och -garn
  • näten
  • täckfilm för siloväggar
  • plast från handelsträdgårdar.

Alla ovan nämnda lantbruksplaster kommer med i insamlingen stegvis, först startar man med balsträck- och silofilmer.

De förpackningar som används inom lantbruket som redan omfattas av lagstiftningen om förpackningars producentansvar hanteras bland annat av Sumi Oy. Kostnadsinbesparingar kan möjligtvis uppnås genom samorganisering av insamlingen.

Merinformation:

Mika Surakka, verkställande direktör, Sumi Oy (Finlands Returplast Ab)
mika.surakka@sumi.fi, +358 400 197 848

Jani Kautto, produktchef, Hankkija Oy
jani.kautto@hankkija.fi, +358 10 402 7901

Jussi Kortelainen, Quality and Product Development Manager, Piippo Oyj

jussi.kortelainen@piippo.fi, +358 40 661 9900

Mats Albäck, hållbarhets och utvecklingsdirektör, Ab Rani Plast Oy

mats.alback@raniplast.com +358 40 6418 815


Sumi Oy är producentorganisation för plastförpackningar och sköter om ca 2 700 företags lagenliga producentansvar för plastförpackningar. I huvuduppgifterna ingår insamling och återvinning av plastförpackningar samt allmänt främjande av återvinning av plastförpackningar. I en nära framtid kommer verksamheten att utvidgas även till glas-, kartong-, metall- och träförpackningar.