Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Suomeen perustettu maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Suomeen perustettu maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Mukana nyt jo 9 toimijaa, Sumi Oy koordinoi toimintaa

Suomeen on perustettu maatalousmuovien vapaaehtoinen kierrätysyhteisö, joka ottaa vastuun kehittää valtakunnallista järjestelmää maatalousmuovien laajamittaista keräämistä ja kierrättämistä varten. Yrityksen tarkoituksena on, että maatalousmuovien valmistajat, maahantuojat ja myyjät ottavat tuottajavastuun maatalousmuoveista, vaikka niillä ei olekaan lakisääteistä vastuuta. Maatalousmuoveja ovat mm. paali- ja aumamuovit sekä paalinarut ja langat. Maataloudessa käytetyt pakkaukset kuten lannoite- ja suursäkit kuuluvat edelleen pakkaustuottajavastuun piiriin.

Hanketta koordinoi Sumi Oy, ja tuottajayhteisö toimii Sumin tytäryhtiönä. Kierrätysyhteisössä ovat mukana Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Hankkija Oy, Finnlacto Oy, Piippo Oyj, Trioworld Oy, Tama Scandinavia AB, Oy Teollisuushankinta TH Ab ja Agro-Tuonti Oy. Laaja tuottajajoukko edustaa merkittävää osaa Suomen maatalousmuovien markkinoista. Sopimukseen on jatkossa liittymässä mukaan muitakin yrityksiä, ja kaikki maatalousmuovien myyntiketjussa toimivat yritykset voivat liittyä mukaan. Toimijat ovat sitoutuneet olemaan projektissa mukana niin, että keräys- ja kierrätystoiminta saadaan kunnolla käynnistettyä ja kehitettyä.

”Maatalousmuovit ovat nousseet monessa keskusteluissa viranomaisten kanssa esille ja ne on otettu esille myös ympäristöministeriön koordinoimassa Suomen Muovitiekartassa. Niille ei ole olemassa tuottajavastuuta eikä valtakunnallista kattavaa keräysjärjestelmää. Sumi yhdessä valmistajien, myyjien ja maahantuojien kanssa on perustanut vapaaehtoisen tuottajayhteisön, joka ottaa vastuun maatalousmuovien keräyksen ja kierrätyksen kehittämisestä”, toteaa Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

”Koko maatalousmuovien arvoketju haluaa ratkaista vapaaehtoisesti maatalousmuovien keräyksen ja kierrätyksen. On tärkeää, ettei ympäristövastuuasioissa tehdä vain sitä, mikä on lain puitteissa pakko, vaan ollaan etujoukoissa tekemässä vähän enemmän”, toteaa kestävyys- ja kehitysjohtaja Mats Albäck Ab Rani Plast Oy:ltä.

Tähän asti maatalousmuoveja on kerätty alueellisesti ja projektiluonteisesti esimerkiksi yhdistysten ja järjestöjen voimin sekä joidenkin yritysten toimesta. Uusi yhtiö haluaa olla mukana näissä projekteissa ja hyödyntää jo kehitettyjä toimintamalleja.

”On hienoa saada tälle toiminnalle kuitenkin valtakunnallinen ulottuvuus ja selkeät raamit, ja se vaatii leveämmät hartiat. Ne hartiat on nyt tällä nyt startanneella tuottajavastuuyhteisöllä”, kiittää tuoteryhmäpäällikkö Jani Kautto Hankkija Oy:ltä.

Yhtiö tulee kehittämään toimintamallin, jolla keräys ja kierrätys toteutetaan kustannustehokkaasti. Käytännössä kierrätysyhteisö suunnittelee toiminnan organisoimista tämän vuoden ajan ja itse kerääminen alkaa asteittain vuonna 2024. Samalla tarkennetaan koko prosessi, mitkä maatalousmuovilajit kuuluvat keräyksen piirin, miten lajittelu ja keräys tapahtuu, miten muovit kierrätetään sekä mitkä ovat kokonaiskustannukset.

”Todennäköisesti keräys tullaan järjestämään pop up -tyyppisesti siten, että eri paikkakunnilla tai alueilla järjestetään keräystapahtumia, jonne maataloustuottajat voivat tuoda omat muovinsa. Toinen ennakkokeskusteluissa ollut keräysvaihtoehto on, että maatalousmuovit noudetaan suoraan tiloilta tietyn ennakkotilauksen perusteella. Uusi yhtiö kilpailuttaa prosessit ja valitsee parhaat kustannustehokkaat ratkaisut”, Surakka arvelee.

”Maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö on nyt yhdessä tekemässä kustannustehokkaasti kestävän kehityksen ja kiertotalouden kannalta oikeita ratkaisuja”, toteaa laatu- ja tuotekehityspäällikkö Jussi Kortelainen Piippo Oyj:ltä.

Uuden maatalousmuovien keräyksen piiriin tulevat:
* paalimuovit
* aumamuovit
* paalinarut ja -langat
* verkot
* siilopeitteet
* kauppapuutarhojen muovit.

Kaikki maatalousmuovit otetaan mukaan asteittain, paali- ja aumamuovien keräys aloitetaan ensimmäisenä. Maataloudessa käytettävät pakkaukset ovat jo tuottajavastuun piirissä. Kustannussäästöjä pyritään löytämään mahdollisilla yhteiskeräyksillä.


Lisätietoja:

Mika Surakka, toimitusjohtaja, Sumi Oy
mika.surakka@sumi.fi, +358 400 197 848

Jani Kautto, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy
jani.kautto@hankkija.fi, +358 10 402 7901

Jussi Kortelainen, Quality and Product Development Manager, Piippo Oyj
jussi.kortelainen@piippo.fi, +358 40 661 9900

Mats Albäck, kestävyys- ja kehitysjohtaja, Ab Rani Plast Oy
mats.alback@raniplast.com +358 40 6418 815