Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumilerna hade namngivningsfest

Sumilerna hade namngivningsfest

Den 5 maj 2023 firade Finlands Returplast sitt godkännande till allmän sammanslutning för förpackningsproducenter genom att presentera sumilerna – figurerna som representerar de fem förpackningsmaterial vi sköter. Materialen är olika och det är också figurerna. Det var naturligt att namnge våra nya familjemedlemmar, då sumilerna kommer att synas i vår marknadsföring.

Efter en lång överläggning gjorde juryn sitt val. Kriterierna omfattade namnets längd, en referens till materialet, att namnet fungerar på olika språk och i allmänhet att namnen kändes positiva, särskilt till uttalet, samt beskrivande för karaktärerna.

De vinnande bidragen är: 
Siru (glas), Kartsa (kartong), Muppe (plast), Metsku (metall) och Puupponen (trä).

Vi vill tacka alla som skickade in ett förslag, bland vilka juryn har beslutat att tilldela presentkort till följande fem personer:
Ulla Luhtasela, Minna Hilkos, Heidi Silventoinen, Markus Närhi och signaturen E&T.