Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt, juni 2023 

Verkställande direktörens översikt, juni 2023 

Finlands Returplast Ab – för producentens bästa

Finlands Returplast Ab registrerades i producentregistret som producentsammanslutning för förpackningar för drygt en månad sedan. Utvecklingsarbetet och den operativa verksamheten med insamlingen och återvinningen av alla förpackningsmaterial är i full gång. Samtidigt informeras kunder och övriga producenter om den förändrade situationen. Finland har nu två producentsammanslutningar för förpackningar och producenterna kan fritt välja vilken organisation de vill överföra sitt producentansvar för förpackningar till.

Godkännandet från myndigheterna är naturligtvis viktig för oss och innebär att vi kan erbjuda ett alternativ istället för en monopolsituation inom producentansvar. Öppen konkurrens utvecklar verksamheten och håller kostnaderna så låga som möjligt. I slutändan kommer producenterna att dra nytta av allt detta, med bredare och bättre service och lägre återvinningsavgifter. Finlands Returplast strävar till att förbli den förmånligaste producentsammanslutningen för förpackningar.

Stadigt ökad insamlings- och återvinningsgrad för plastförpackningar under året 2022

Insamlings- och återvinningsresultatet för plastförpackningar år 2022 har publicerats för Finlands Returplasts del. Det här var första året som inte alla pantfria plastförpackningar omfattades av Finlands Returplasts producentansvar. Den absolut största delen, nämligen 95,5 % av dessa förpackningar, täcktes av de kundkontrakt som Finlands Returplast Ab har. Både insamlings- och återvinningsgraden för plastförpackningar ökade stadigt med några procentenheter, men tillväxttrenden är inte tillräcklig för att nå en återvinningsgrad på 50 % år 2025. Vi hoppas att konsumenterna visar ökat intresse för sortering enligt våra instruktioner och använder flitigt insamlingsnätet för plastförpackningar.

Återvinningsgraden för plastförpackningar i Finland beräknas nu från de kombinerade resultaten från fyra producentsammanslutningar för pantfria och pantförsedda plastförpackningar. Finlands Returplast har inte information för andra producentsammanslutningar för 2022, men på basis av resultaten från tidigare år uppskattar vi att den totala återvinningsgraden för plastförpackningar i Finland år 2022 kommer att uppgå till cirka 33–35 %. Det är fortfarande långt kvar till EU:s återvinningsmål på 50 %.

Bolagsstämman valde styrelse för det kommande året

Finlands Returplast höll sin bolagsstämma den 7 juni 2023. Årsstämman godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen samt valde en ny styrelse. Med undantag för ett personbyte fortsätter styrelsen i samma uppsättning. Veli Ollila beslutade att lämna styrelsen, då han flyttar till ett nytt jobb i en annan bransch. Ville Nurminen från Bewi RAW Oy valdes till hans efterträdare. Jag vill tacka Veli för hans förtjänstfulla styrelsearbete under detta år av förändringar och önskar honom lycka till i hans nya utmaningar. Samtidigt välkomnar jag Ville att tillsammans med oss utveckla den operativa verksamheten och kundservicen för producentansvaret för förpackningar.