Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Utvecklingsdirektör Peter Rasmussen har sett förändringen i branschen – och själv förändrat branschen

Utvecklingsdirektör Peter Rasmussen har sett förändringen i branschen – och själv förändrat branschen

När Peter Rasmussen bestämde sig för att gå från internationella bolag till mindre kretsar visste han inte vad framtiden har att erbjuda. Rasmussen kom till i en intressant position inom återvinning av plastförpackningar i Finland – en position som verkligen kan sägas ha varit en utsiktsplats.

”När min över 30 år långa karriär inom internationell försäljning av förpackningar upphörde, hade jag som 55 åring framför mig ett beslut om vad jag skulle göra härnäst. Ganska snabbt kom jag fram till att jag ville arbeta i Finland och i synnerhet för Finland, helst med något nytt”, minns Peter. Återvinning och producentansvar fanns från någonstans i bakhuvudet och snart hittade han sig själv hos Suomen Uusiomuovi (sedan augusti Sumi Oy). Singapore och Bryssel byttes mot Kuopio, Seinäjoki och andra finländska orter – och samtigt blev han en del av mycket betydande utveckling inom branchen.

”Från åren minns jag framför allt leveransavtalet om plastförpackningsavfall, som vi ingick med Ekokemi år 2015 och som gjorde det möjligt att bygga en återvinningsanläggning i Riihimäki, och anskaffningen av över 400 komprimatorer med SUK från finländska Europress Oy som inträffade samtidigt,” säger Peter.

Upphandlingen som omfattade hela Europa och affären som genomfördes är än idag en av de största i branschen.

”Intressanta projekt var också byggandet och invigningen av nätverket av Ekopiste-insamlingsstationer år 2016 samt framtagningen och publiceringen av planeringsguiden för plastförpackningar år 2018. ”

”Intressanta var naturligtvis även de senaste åren när Sumi, under ledning av Mika Surakka förnyades och blev producentsammanslutning för alla förpackningsmaterial och tio års drillande med organiseringen av producentansvaret kunde avslutas.”

Tack vare Peter syns idag överallt i Finland gula insamlingskärl för plastförpackningar. ”Jag hämtade den gula färgen från det dåvarande CEN-standardiseringsarbetet till sorteringsdekalen, och därifrån plockades färgen vidare till kärlen. Jag gjorde gula färgen lite gladare för att liva upp landskapet med grå avfallskärl”, berättar han.

Under Peters tid har det skett många förändringar: ”Jag är ett bra exempel på hur det uppstår nya branscher och arbetsuppgifter när världen förändras.” Producentansvaret för plastförpackningar samt insamlingen och återvinningen av dem väckte inget stort intresse 2011, men nu är situationen en annan. Peters kunnande om plastförpackningar visade sig vara värdefullt i konsultationen av företag. ”Det har varit väldigt givande att få vara med i utvecklingen och bidra till en bättre värld”, säger Peter.

Peter Rasmussen går officiellt i pension från Sumi den 30 november 2023 efter en betydande, tolv år lång karriär. Han tackar sina många kollegor och intressegrupper för samarbetet och delandet av kunskap. Han riktar ett stort tack till den europeiska takorganisationen EPRO och dess stora skara yrkesmänniskor, som tog Peter i sin grupp på ett väldigt fint sätt.

”Jag vill naturligtvis tacka Sumi för en intressant arbetsplats där jag fått utföra många uppgifter Tack till Vesa Kärhä och Mauri Nurmio som anställde mig som bolagets första heltidsanställda och även till Vesa Soini, ett proffs inom avfallsområdet och min tidigare chef, som invigde mig i branschens hemligheter.”

Peter konstaterar att vi i Finland är bra på att göra saker tillsammans, dela information och kunskap och fatta beslut.

”En expert är inte en expert utan kunskap och information”, slår Peter fast – något som varit hans motto under hela karriären.

Tags: