Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Kemisk återvinning av finländska plastförpackningar för första gången i industriell skala – den inhemska lösningen är banbrytande

Kemisk återvinning av finländska plastförpackningar för första gången i industriell skala – den inhemska lösningen är banbrytande

Sumi och Wastewise Group började ett samarbete inom kemisk återvinning av förpackningsplast. Tack vare den kemiska återvinningen förbättras återvinningsgraden av förpackningsplast, eftersom processen gör det möjligt att återvinna plastförpackningar som inte lämpar sig för mekanisk återvinning.

Producentsammanslutningen för förpackningar Sumi Oy och Wastewise Group Oy har kommit överens om ett långvarigt samarbete, där Sumi från och med början av oktober ska leverera överskott från sorteringen av plastförpackningar som inte lämpar sig för mekanisk återvinning till Wastewise pyrolysanläggning i Nokia för återvinning.
I processen förbehandlas och omvandlas förpackningsplasten till vätskeform. Slutresultatet är pyrolysolja, av vilken man tillverkar ny råvara för plastproduktionen. Processen är en innovativ lösning för kemisk återvinning som lämpar sig för plastförpackningar som inte kan återvinnas mekaniskt.

”Samarbetet innebär att finländsk förpackningsplast för första gången återvinns i industriell skala och i en helt inhemsk process”, säger Sumis verkställande direktör Mika
Surakka
.

”Wastewise lösning lämpar sig särskilt väl för smart materialåtervinning av de plaster som är svåra att återvinna. För oss är detta ett stort och viktigt steg som också kommer att skapa nytt arbete och nya arbetsplatser i Finland.”

Wastewise har utvecklat sin egen pyrolysteknik långsiktigt och förbättrat processen genom nya innovationer så att den lämpar sig för hantering av förpackningsplastavfall. Enligt en kalkyl som bolaget låtit en utomstående expert ta fram är utsläppsminskningen per varje ton plast som går till processen ungefär 1,9 ton koldioxidekvivalenter.

Wastewise plastpyrolysprocess har beviljats det internationella hållbarhetscertifikatet ISCC Plus.
ISCC-certifikatet (International Sustainability and Carbon Certification) gör det möjligt att verifiera andelen råvara som återvunnits kemiskt genom plastproduktionens hela värdekedja.

Ett nära samarbete för att främja den cirkulära ekonomin

Utöver leveransavtalet har bolagen också kommit överens om ett mer omfattande samarbete för att utveckla återvinningen av plastförpackningar i Finland. Som en del av samarbetet kallades Sumis Mika Surakka till Wastewise Groups styrelse.

”Surakka tillför vår styrelse gediget kunnande om och praktisk erfarenhet av plaståtervinning, vilket är en fördel i planeringen av både den dagliga verksamheten och framtiden”, säger Kari Ruokonen, styrelseordförande för Wastewise Group.

”Satsningarna i vår egen pyrolysteknik har varit framgångsrika och nu befinner vi oss i en situation där vi kan gå i bräschen för den snabba utvecklingen av kemisk plaståtervinning, säger Kaisa Suvilampi, verkställande direktör för Wastewise. ”Plastråvara som återvunnits kemiskt har jämförbara egenskaper med jungfrulig plast och lämpar sig därför utmärkt även för användning i krävande objekt, såsom i förpackningsproducenternas returförpackningar.”

Wastewise andra partner är bland annat Neste, som ansvarar för raffineringen av pyrolysoljan till en råvara för plastindustrin. Neste har behandlat pyrolysolja i sitt raffinaderi sedan år 2020 och fattade nyligen beslut om att investera i en enhet som gör det möjligt att höja processkapaciteten för pyrolysolja till 150 000 ton per år. Investeringen ingår i projektet PULSE, med vilket Neste strävar efter att göra det möjligt att i allt större grad utnyttja plast som inte duger för mekanisk återvinning.

Tillsammans med Neste, Borealis och Uponor har Wastewise tidigare framgångsrikt producerat högklassigt plaströr av kemiskt återvunnen råvara.

Att höja återvinningsgraden och materialåtervinna förpackningsmaterial på ett smart sätt är viktiga gemensamma mål när man vill minska samhällets kolavtryck och hushålla med naturresurserna.

”Sumi är ett starkt stöd till den inhemska insamlings- och återvinningskedjan”, konstaterar Mika Surakka. ”Ansvarsfull verksamhet innebär att man tar hänsyn till miljöavtrycket från återvinningsprocessens hela livscykel.”

”Regleringen stramas åt ständigt och det av en god anledning. I Finland omfattar förpackningsproducentens ansvar från och med början av nästa år även de minsta företagen med en omsättning på under en miljon. Vår uppgift som en sammanslutning som samordnar förpackningsproducenternas insamlings- och återvinningsansvar är ett göra det enkelt och kostnadseffektivt att delta i den cirkulära ekonomin.”

Mer information:
Mika Surakka, verkställande direktör, Sumi Oy – styrelsemedlem, Wastewise Group Oy
mika.surakka@sumi.fi
Tfn +358 400 197 848

Kaisa Suvilampi, verkställande direktör, Wastewise Group Oy
kaisa.suvilampi@wastewise.fi
Tfn +358 505254222

Wastewise Group Oy är ett privatägt bolag inom cirkulär ekonomi, vars största ägare är Taaleri Kiertotalous Ky och Taaleri Sijoitus Oy. Bolaget erbjuder en ny, innovativ återvinningslösning för plastindustrins utmanande avfallsflöden. Med andra ord hjälper vi plastindustrin i omställningen från fossil ekonomi till cirkulär ekonomi! I kärnan av bolagets verksamhet finns produktionsanläggningen som använder den av bolaget framtagna pyrolystekniken och som kompletteras av dotterbolaget Wastewise Oy:s anläggning för mekanisk förbehandling. Bolagets produktionsanläggningar finns i Eco Industrial Park i Nokia (https://eco3.fi/).
www.wastewise.fi