Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Suomalaisten muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkaa ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa – kyseessä uraauurtava kotimainen ratkaisu

Suomalaisten muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkaa ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa – kyseessä uraauurtava kotimainen ratkaisu

Sumi ja Wastewise Group aloittavat yhteistyön pakkausmuovien
kemiallisessa kierrätyksessä. Kemiallisen kierrätyksen ansiosta
muovipakkausten kierrätysaste paranee, koska prosessissa voidaan
kierrättää mekaaniseen kierrätykseen soveltumattomia
muovipakkauksia.

Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ja Wastewise Group Oy ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä,
jossa lokakuun alusta alkaen Sumi toimittaa muovipakkausten lajittelusta syntyvää, mekaaniseen
kierrätykseen soveltumatonta ylijäämää kierrätettäväksi Wastewisen Nokian pyrolyysilaitokselle.
Prosessissa pakkausmuovit esikäsitellään ja nesteytetään. Lopputuloksena syntyy pyrolyysiöljyä,
josta valmistetaan uusia muovintuotannon raaka-aineita. Prosessi edustaa innovatiivista kemiallista
kierrätysratkaisua, joka soveltuu mekaaniseen kierrätykseen kelpaamattomille muovipakkauksille.

”Yhteistyö tarkoittaa suomalaisten pakkausmuovien kemiallista kierrätystä ensimmäistä kertaa
teollisessa mittakaavassa ja täysin kotimaisessa prosessissa”, sanoo Sumin toimitusjohtaja Mika
Surakka
.

”Wastewisen ratkaisu soveltuu erityisen hyvin vaikeasti kierrätettävien muovien järkevään
materiaalihyödyntämiseen. Meille tämä on iso ja merkittävä askel, joka myös luo Suomeen uutta työtä
ja työpaikkoja.”

Wastewise on pitkäjänteisesti kehittänyt omaa pyrolyysiteknologiaansa ja uusilla innovaatioillaan
parantanut prosessia soveltuvaksi pakkausmuovijätteen käsittelyyn. Yhtiön ulkopuolisella
asiantuntijalla teettämän laskelman perusteella jokaista prosessiin menevää muovitonnia kohti
syntyvä päästövähennys on noin 1,9 hillidioksidiekvivalenttitonnia.

Wastewisen muovipyrolyysiprosessi on saanut kansainvälisen ISCC Plus -kestävyyssertifikaatin.
ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) -sertifikaatti mahdollistaa kemiallisesti
kierrätettyjen raaka-aineosuuksien todentamisen läpi koko muovin tuotannon arvoketjun.

Tiivistä yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi

Toimitussopimuksen lisäksi yritykset ovat sopineet myös laajemmasta yhteistyöstä, jolla kehitetään
muovipakkausten kierrätystä Suomessa. Osana yhteistyötä Sumin Mika Surakka kutsuttiin Wastewise
Groupin hallitukseen.

”Surakka tuo hallitukseemme vahvaa muovinkierrätyksen osaamista ja käytännön kokemusta, joka
hyödyttää liiketoimintamme arjen ja tulevaisuuden suunnittelua”, sanoo Wastewise Groupin
hallituksen puheenjohtaja Kari Ruokonen.

”Panostus omaan pyrolyysiteknologiaamme on ollut onnistunutta, ja nyt olemme tilanteessa, jossa
pystymme toimimaan edelläkävijänä kemiallisen muovinkierrätyksen nopeassa kehityksessä”, sanoo
Wastewisen toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi. ”Kemiallisesti kierrätetty muoviraaka-aine on
ominaisuuksiltaan vertailukelpoista neitseellisen kanssa ja soveltuu sen vuoksi erinomaisesti myös
vaativiin kohteisiin, kuten pakkaustuottajien uudelleenkäytettäväksi.”

Wastewisen muita kumppaneita ovat muun muassa Neste, joka vastaa pyrolyysiöljyn jalostuksesta
muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Neste on prosessoinut pyrolyysiöljyä jalostamollaan vuodesta 2020
ja teki hiljattain investointipäätöksen yksiköstä, joka mahdollistaa pyrolyysiöljyn
prosessointikapasiteetin nostamisen 150 000 tonniin vuodessa. Investointi on osa PULSE-projektia,
jolla Neste pyrkii mahdollistamaan mekaaniseen kierrätykseen kelpaamattoman muovin
hyödyntämisen entistä laajemmin.

Yhdessä Nesteen, Borealiksen ja Uponorin kanssa Wastewise on aikaisemmin onnistuneesti
tuottanut korkealaatuista muoviputkea kemiallisesti kierrätetystä raaka-aineesta.

Kierrätysasteen kasvattaminen ja pakkausmateriaalien järkevä uusiokäyttö ovat tärkeitä yhteisiä
tavoitteita, kun halutaan pienentää yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästää luonnonvaroja.

”Sumi tukee vahvasti kotimaista keräys- ja kierrätysketjua”, Mika Surakka toteaa. ”Vastuullista
toimintaa on ottaa huomioon koko kierrätysprosessin elinkaaren ympäristöjalanjälki.”

”Regulaatio kiristyy jatkuvasti hyvistä syistä. Suomessa pakkaustuottajan vastuu kattaa ensi vuoden
alusta myös pienemmät, alle miljoonan liikevaihtoa tekevät yritykset. Meidän roolimme
pakkaustuottajien keräys- ja kierrätysvastuuta koordinoivana yhteisönä on tehdä kiertotalouteen
osallistumisesta helppoa ja kustannustehokasta.”

Lisätietoja:
Mika Surakka, toimitusjohtaja, Sumi Oy – hallituksen jäsen, Wastewise Group Oy
mika.surakka@sumi.fi
Puh. +358 400 197 848

Kaisa Suvilampi, toimitusjohtaja, Wastewise Group Oy
kaisa.suvilampi@wastewise.fi
Puh. +358 505254222

Wastewise Group Oy on yksityisomisteinen kiertotalousyritys, pääomistajinaan Taaleri Kiertotalous Ky ja Taaleri
Sijoitus Oy. Yhtiö tarjoaa uuden innovatiivisen kierrätysratkaisun muoviteollisuuden haasteellisille jätevirroille.
Autamme siis muoviteollisuutta siirtymässä fossiilitaloudesta kiertotalouteen! Yhtiön toiminnan keskiössä on
yrityksen kehittämää pyrolyysiteknologiaa edustava tuotantolaitos, jota täydentää tytäryhtiö Wastewise Oy:n
mekaaninen esikäsittelylaitos. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Nokialla, Eco Industrial Parkissa (https://eco3.fi/).
www.wastewise.fi