Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumi Oy:s Mika Surakka första mottagaren av priset Plastens kretslopp

Sumi Oy:s Mika Surakka första mottagaren av priset Plastens kretslopp

Miljöministeriet tilldelade det första Plastens kretslopp-priset vid Plastforumet 24.10.2023. Ministeriet vill med priset lyfta fram personer som tar fram lösningar och som har bidragit till omställningen mot ett genombrott för en cirkulär ekonomi för plast. Vandringspriset som nu tilldelades för första gången gick till Sumis verkställande direktör Mika Surakka som har lång erfarenhet av och expertis inom återvinning.

Prismottagaren utsågs av medborgarnas plastråd som verkar i anslutning till Färdplanen för plast. Färdplanen för plast 2.0 är ett omfattande nationellt program, vars mål är ett genombrott för en cirkulär ekonomi för plast i Finland till 2030. 

Mika Surakkas mission är att höja insamlingsgraden av finländska plastförpackningar och se till att Finland når EU:s återvinningsmål.  

”Jag är väldigt hedrad av att få priset. Jag har inte genomfört plaståtervinningsprojekten ensam, utan jag har haft förmånen att vara med i fina lag bestående av personal och samarbetspartner. Vi har uppnått målen tillsammans,” säger Mika Surakka. 

”I affärsverksamhet har min tanke alltid varit att det sedvanliga inte är nog. Denna tanke har lett mig att söka nya, ibland även exceptionella lösningar. Samma tankemodell måste tillämpas för att Finland ska kunna uppnå målen för återvinning av plastförpackningar: lagarbete och nya idéer”.

Som statssekreterare Timo Jaatinen, som överräckte priset, formulerade sig: ”Priset Plastens kretslopp är inte bara ett erkännande för tidigare prestationer, utan också inspiration för framtiden. Förhoppningsvis uppmuntrar det oss att sikta ännu högre och hitta nya sätt att påskynda genombrottet för en cirkulär ekonomi för plast. Som prismottagaren själv har sagt: Vi måste hålla blicken stadigt på framtiden och skapa lösningar för de kommande årtiondena.”

25 år av plaståtervinning 

Mika Surakka har bakom sig en 25 år lång karriär inom plaståtervinning och han har tagit fram innovativa lösningar för att främja den cirkulära ekonomin. Han grundade år 2000 Muovix Oy, det första finländska företaget som kunde återvinna blandad plast för att användas i returprodukter. Han har dessutom deltagit i utvecklandet av en metod för tillverkning av plasthylsor för förpackningsindustrin.

”Det väsentliga är att hållbar återvinning bygger på varaktig återvinningsaffärsverksamhet, i stället för bara återvinningsverksamhet. Jag har alltid strävat efter att bygga hållbara koncept som till exempel samhället inte behöver finansiera. Återvinningen betalar alltså själv för sig,” säger Mika Surakka. 

Surakka har varit verkställande direktör för Sumi Oy (tidigare Suomen Uusiomuovi Oy) sedan 2021.  

Sumi Oy har genomfört och aktivt utvecklat återvinningen av plastförpackningar redan i flera års tid och säkerställt att det finns sorteringskapacitet för plastförpackningar i Finland. Bara under år 2022 återvann Sumi genom sitt nätverk 54 miljoner kg förpackningsplast. Från och med år 2016, då man i regleringen övergick till det heltäckande producentansvaret som gäller idag, har Sumi som producentsammanslutning för förpackningar återvunnit redan långt över 300 000 ton förpackningsplast.  

”Mika Surakka är en lagspelare som spelar för Sumi Oy och Suomi Oy. En effektiv återvinning av plastförpackningar minskar också den plastavgift till EU, alltså egna medel från plastförpackningsavfall, som Finland betalar, vilket på årsnivå betyder flera miljoner euro i rabatt i de avgifter som Finland betalar till EU. Han – om någon – har gjort sig förtjänt av detta erkännande för 25 års enträgna arbete och innovationer för cirkulär ekonomi och plaståtervinning”, summerar Sumi Oy:s styrelseordförande Antti Tiilikainen