Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Hösten har varit en bråd tid inom producentansvarsområdet. Hos Sumi har de senaste månaderna rymt många evenemang och mässor och, det som är det allra viktigaste, flera möten med våra kunder, alltså producenterna. För oss på Sumi är det viktigt att veta hur vi på bästa sätt kan erbjuda producenterna mervärde i producentansvarsfrågorna för att på så sätt betjäna dem bättre och mer omfattande. Producentens intresse har högsta prioritet för Sumi.

Vi fortsätter utvecklingsarbetet och innovationerna i hela värdekedjan för förpackningsproducentansvaret. Vissa projekt har vi redan slutfört och även berättat om: kemisk återvinning har inletts i samarbete med Wastewise och vi fortsätter att utveckla detta för att möjliggöra kemisk återvinning av större flöden av sådana plastförpackningar som inte lämpar sig för mekanisk återvinning. Vi började använda artificiell intelligens på vår webbplats och var den första aktören inom producentansvarsområdet, och överlag ett av de första företagen i Finland, att utnyttja artificiell intelligens i informationssökningen på webbplatsen. Vi hoppas att alla som är verksamma inom producentansvarsområdet börjar använda vår webbplats som en databas för producentansvaret. Vi har ju redan tidigare publicerat bland annat Sumppu-ekokomprimatorn för evenemang och räknaren för beräkning av plastförpackningars återvinningsbarhet, KELPO. Information om följande projekt som färdigställs kommer inom kort.

Efter Sumis bolagsstämmas beslut våren 2022 om att bolaget ska fortsätta som en oberoende producentsammanslutning, inleddes en process där Sumi ansökte om att bli registrerad i producentregistret som producentsammanslutning för alla förpackningsmaterial. Ansökningsprocessen var lång och omfattade vissa externa utmaningar längs vägen, men i början av maj 2023 kom beslutet. Då uppstod en verklig konkurrens inom sektorn för producentsammanslutningar för förpackningar, och denna konkurrens syntes i båda producentsammanslutningarnas återvinningsavgifter som publicerades i slutet av oktober. Vad gäller återvinningsavgifterna, är den allmänna uppfattningen att båda producentsammanslutningarna för förpackningar sänkte sina priser, trots att det kommer att komma betydande tilläggskostnader år 2024. Prissänkningen gagnar ju producenterna, för vilka vi arbetar. En situation med konkurrens är alltså bättre än ett monopolistiskt alternativ.

Arbetet fortsätter och vi försöker ständigt bli bättre!
Jag vill också tacka Peter för åren vid Sumi och önska honom mycket avkopplande pensionsdagar.