Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Vad krävs av ”hybridkunder” år 2024? Fem frågor och svar!

Vad krävs av ”hybridkunder” år 2024? Fem frågor och svar!

1. Vad är ett hybridavtal?

Ett hybridavtal innebär att producenten har ett avtal om överföring av producentansvaret för förpackningar av plastmaterial med Sumi Oy (f.d. Finlands Returplast Ab) och ett annat avtal med Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) för andra material. Avtalsmodellen har funnits i flera år, eftersom tidigare kunde producenterna ha upp till fem olika avtal om överföring av producentansvaret – med olika producentsammanslutningar för olika material.

Efter fusionerna är situationen nu tydligare: det finns två alternativ och producenten kan fritt välja sin avtalspartner. Efter ändringen av avfallslagen är båda producentsammanslutningarna så kallade multimaterial-producentsammanslutningar som tar hand om alla fem förpackningsmaterial (plast, glas, metall, kartong och trä).

2. Varför ska man uppdatera avtalet till bara en producentsammanslutning?

Enligt beslutet från tillsynsmyndigheten, alltså NTM-centralen i Birkaland, får ett företag från och med 1.1.2025 bara tillhöra en enda producentsammanslutning.

Om företaget ännu har ett gammalt hybridavtal om överföring av producentansvaret med flera producentsammanslutningar, kommer detta avtal att bli uppsagt senast 30.6.2024. Detta kräver inga särskilda åtgärder av företaget och uppsägningen grundar sig på myndighetens riktlinje, som tvingar båda producentsammanslutningarna att säga upp gamla hybridavtal om överföring.

En kund som har ett hybridavtal har dock hela 2024 på sig att ingå ett nytt avtal om överföring av producentansvaret – och många väntar till hösten och publiceringen av återvinningsprislistan för 2025. 

Den som vill kan naturligtvis säga upp avtalet för 2025 redan före sommaren, men då ska man komma ihåg att ingå ett nytt avtal under det innevarande året. 

Senast 31.12.2024 ska alltså varje företag ha valt en av de två producentsammanslutningarna som partner för överföring av producentansvaret. Konkurrensläget är alltså definitivt till producenternas fördel, eftersom producenten har friheten att välja avtalspartner. Bland de viktigaste kriterierna för val av partner finns vanligtvis kostnaderna, att sorteringen och återvinningen sköts i hemlandet och andra tjänster som ger mervärde, som producentsammanslutningen erbjuder.

3. Hur gör jag med avtalet om jag är hybridkund?

Du kan enkelt ingå ett nytt avtal på vårt servicebolag RINKIs extranät, alltså på samma ställe där man årligen rapporterar avfallsmängderna. Tjänsten öppnas 1.3.2024. Det nya avtalet är på samma gång en uppsägning av alla gamla avtal och överför ansvaret enligt kravet till bara en producentsammanslutning.

Du kan göra detta när som helst under 2024, och ännu är det ingen brådska. Återvinningsavgifterna för 2025 publiceras samtidigt 1.10.2024 och ännu efter det har man hela resten av året på sig att få ordning på sina avtal.

Om du är med i ett kombinerat avtal som omfattar flera företag eller har tidigare ingått ett B-avtal, ska du kontakta Rinki eller Sumis personal direkt. Vi hjälper dig gärna med ändring av avtalen. Under maj kommer avtalsmaskinen på Rinkis extranät att uppdateras så att den också kan användas för att ändra kombinerade avtal och B-avtal.

4. Hur gör jag, om jag redan är fullservicekund hos Sumi eller SPT?

Om en producent redan har ett fullserviceavtal för 2024 med endera producentsammanslutningen, behöver man inte göra någonting alls. Allt är i sin ordning och överföringsavtalet fortsätter att gälla tills vidare med den egna avtalspartnern.

Det är också fullt lovligt att byta producentsammanslutning, men om man vill att ändringen ska träda i kraft 1.1.2025 ska detta göras före 30.6.2024. Görs ändringen efter 30.6.2024 så kommer ändringen av avtalspartner att träda i kraft först 1.1.2026.

Du kan byta avtalspartner på vårt servicebolag RINKIs extranät från och med 1.3.2024. Dessförinnan kan avtalsändringar göras genom att kontakta Rinki eller producentsammanslutningen. 

5. Vad är RINKIS roll?  

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab arbetar som vårt servicebolag, och en producent kan inte ha ett avtal om överföring av producentansvaret med RINKI. Den lagstadgade skyldigheten kan endast fullgöras genom ett avtal med en producentsammanslutning.

Vi anlitar RINKIs tjänster för bland annat avtalshantering, konsumentinformation, rapportering och fakturering samt ekopunkter. RINKIs kundtjänst bistår med omfattande hjälp vid frågor om producentansvaret för förpackningar. På RINKIs webbplats kan du också kontrollera dina aktuella avtal: Registrerade företag – Rinkiin.fi