Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Mitä ”hybridiasiakkaan” pitää tehdä vuonna 2024? 5 kysymystä ja vastausta!

Mitä ”hybridiasiakkaan” pitää tehdä vuonna 2024? 5 kysymystä ja vastausta!

1. Mikä on hybridisopimus?

Se on sopimustilanne, jossa yrityksellä on pakkaustensa tuottajavastuunsiirtosopimus muovipakkauksista Sumi Oy:n (entinen Suomen Uusiomuovi Oy) kanssa ja muista materiaaleista Suomen Pakkaustuottajat Oy:n kanssa (tutummin SPT). Sopimusmalli perustuu jo vuosien taakse aikaan, jolloin tuottajilla oli jopa viisi erillistä tuottajavastuunsiirtosopimusta – jokainen eri materiaalikohtaisen tuottajayhteisön kanssa. 

Fuusioiden jälkeen tilanne on nyt selkeämpi: jäljellä on kaksi vaihtoehtoa, joista tuottaja voi vapaasti valita sopimuskumppaninsa. Molemmat pakkaustuottajayhteisöt ovat jätelain muutoksen jälkeen niin sanottuja monimateriaalituottajayhteisöjä ja huolehtivat kaikista viidestä pakkausmateriaalista (muovi, lasi, metalli, paperi ja kartonki, sekä puu).

2. Miksi sopimus tulee päivittää vain yhdelle tuottajayhteisölle?

Valvovan viranomaisen, Pirkanmaan ELY-keskuksen, tuottajayhteisöpäätöksen mukaan yritys voi kuulua pakkausten osalta 1.1.2025 alkaen vain yhteen tuottajayhteisöön. Jos yrityksellä on vielä vanha hybridimallin tuottajavastuunsiirtosopimus molempien tuottajayhteisöjen kanssa, sopimus irtisanoutuu viimeistään 30.6.2024. Tämä ei vaadi yritykseltä mitään erityistoimia, ja irtisanominen perustuu viranomaisen linjaukseen, joka pakottaa tuottajayhteisöt irtisanomaan vanhat hybridisopimukset.

Hybridisopimusasiakkaalla on kuitenkin koko vuosi 2024 aikaa tehdä uusi pakkaustensa tuottajavastuunsiirtosopimus – ja moni odottaakin syksyyn, kun vuoden 2025 kierrätysmaksuhinnasto julkaistaan lokakuussa. 

Halutessaan tuottaja voi tietenkin irtisanoa vuoden 2025 sopimuksen jo ennen kesäkuun loppua, kunhan muistaa tehdä uuden sopimuksen vuoden 2024 aikana. 

31.12.2024 mennessä jokainen yritys on siis sopimuksella siirtänyt kaikkien pakkaustensa tuottajavastuuvelvoitteet jommallekummalle tuottajayhteisölle. Kilpailutilanne on ehdottomasti tuottajien etu, kun tuottajalla on vapaus valita sopimuskumppaninsa. Tyypillisesti tärkeimmät valintakriteerit liittyvät kustannuksiin, lajittelun ja kierrätyksen kotimaisuuteen ja muihin tuottajayhteisön tarjoamiin lisäarvopalveluihin.

3. Miten toimia hybridiasiakkaana sopimuksensa kanssa?

Uuden sopimuksen tekeminen on helppoa palveluyhtiömme RINGIN extranetissä eli samassa paikassa, jossa tehdään vuosittainen pakkauskilojen raportointi. Uusi sopimus irtisanoo samalla kaikki vanhat pakkauksia koskevat sopimukset ja vastuut siirtyvät vaaditusti vain yhdelle tuottajayhteisölle.

Toimia voi milloin vain vuoden 2024 aikana, asialla ei ole kiire. Vuoden 2025 kierrätysmaksut julkaistaan 1.10.2024, ja vielä senkin jälkeen on loppuvuosi aikaa laittaa sopimuksensa kuntoon

Mikäli kuulut yhdistettyyn sopimukseen, jossa on useampia yrityksiä tai olet aikaisemmin tehnyt B-sopimuksen, ole yhteydessä RINKIIN tai suoraan Sumin henkilöstöön. Hoidamme mielellämme sopimusmuutosasiat kanssanne.

Toukokuun aikana RINGIN extranetissä toimiva sopimuskone päivittyy käyttöön myös yhdistettyjen sekä B-sopimusten muutoksille.

4. Miten toimia, jos on jo täysasiakkaana Sumille tai SPT:lle?

Sopimuskumppanuuden voi vaihtaa palveluyhtiömme RINGIN extranetissä 1.3.2024 alkaen. Sitä ennen sopimusmuutokset voi tehdä ottamalla yhteyttä RINKIIN tai tuottajayhteisöön.

Jos tuottajalla on jo vuodelle 2024 täyssopimus jommankumman pakkaustuottajayhteisön kanssa, ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Kaikki on kunnossa, ja sopimus jatkuu ja on voimassa toistaiseksi oman sopimuskumppanin kanssa.

On myös täysin sallittua vaihtaa tuottajayhteisöstä toiseen, mutta sen tulee tapahtua ennen 30.6.2024, mikäli haluaa muutoksen voimaan 1.1.2025 alkaen. Mikäli tuo kriitiinen ajankohta ylittyy, sopimuskumppanimuutos tulee voimaan vasta 1.1.2026.

5. Mikä on RINGIN rooli?

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimii palveluyhtiönämme, eikä yrityksellä voi olla tuottajavastuun siirtosopimusta RINGIN kanssa. Lakisääteinen velvoite hoituu vain sopimuksella tuottajayhteisön kanssa. 

RINGIN palveluita käytämme mm. sopimushallinnassa, kuluttajaviestinnässä, raportoinnissa ja laskutuksessa sekä ekopisteverkoston hoitamisessa. RINGIN yritysasiakaspalvelu auttaa laajasti kaikissa pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä kysymyksissä. RINGIN sivuilta voi myös tarkistaa voimassa olevan sopimustilanteensa: Rekisteröityneet yritykset – Rinkiin.fi 

Katso video:

Katso myös asiakkuusjohtaja Janne Telirannan haastattelua aiheesta! Linkki videoon tässä.