Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumi Oy börjar sköta producentansvaret för förpackningar även på Åland

Sumi Oy börjar sköta producentansvaret för förpackningar även på Åland

Sumi Oy är en icke-vinstdrivande producentsammanslutning för förpackningar som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för producenter i Finland. Nu startar Sumis dotterbolaget Sumi Åland Ab på Åland, som på begäran av lokala producenter ska börja sköta deras lagstadgade uppgifter inom producentansvaret.

För producenten är det enda sättet att fullgöra producentansvaret att ansluta sig till en producentsammanslutning och ingå ett avtal om överföring av producentansvarsskyldigheterna till en producentsammanslutning. De tidigare avtalen om producentansvar på Åland sades upp i slutet av 2023 och för närvarande är det ingen som har hand om producentansvaret för förpackningar. Tillsynsmyndigheten Ålands landskapsregering har gett producenterna tid fram till 1.7.2024 att starta en producentsammanslutning.

”Vi tog gladeligen emot de åländska producenternas inbjudan att etablera oss på Åland för att få ordning på insamlingen och återvinningen av förpackningar. Vi arbetar för producenten, så vi började naturligtvis omgående utreda situationen, när representanter även för stora butikskedjor berättade att de satts i en knivig sits på ön. För oss är det en hederssak att utveckla miljövänligare lösningar till förpackningsvärdekedjan och att bidra till att höja insamlings- och återvinningsgraden av förpackningar och en klok materialåtervinning av förpackningsmaterial”, säger Sumis verkställande direktör Mika Surakka.

När en producent ansluter sig till Sumi Åland överför hen sina producentansvarsskyldigheter för förpackningar till Sumi Åland för att tas om hand. Enligt avfallslagen anses en förpackningsproducent vara den som förpackar produkter eller importerar förpackade produkter. På Åland finns 16 kommuner, med vilka Sumi Åland måste komma överens om genomförandet av den lagstadgade fastighetsvisa insamlingen.

”Vi vill skapa kostnadseffektiva och transparenta tjänster för producenterna. För oss är samarbetet med producenterna högsta prioritet och vi kommer även i fortsättningen att på bred front utveckla våra tjänster och funktioner utifrån samtal som förs med producenterna”, förklarar Surakka.

Sumi Åland har som mål att utnyttja moderbolagets modeller och processer när man startar upp producentsammanslutningen på Åland. Området omfattas inte av den finländska lagstiftningen, men den lokala avfallslagen är mycket lik den lagstiftning som gäller på fastlandet. Sumi satsar särskilt mycket på att utföra alla delar i verksamheten på ett öppet och transparent sätt.

När bolaget har grundats väljer man bland producenterna ut en styrelse, som fattar beslut om budgeten och återvinningsavgifterna och godkänner alla operativa avtal. På så sätt får producenterna själva påverka den operativa verksamheten och återvinningsavgifterna. Sumi stärker sin organisation med en ny materialchef som i synnerhet ska ansvara för att organisera den lokala verksamheten på Åland och bistå de lokala producenterna.

”Vi har lång erfarenhet av att sköta producentansvaret för förpackningar och det ger en bra grund för att bygga upp verksamheten för alla förpackningar. Hela nätverket, inklusive lösningar för återvinningen, står redo och väntar bara på tillstånd och uppstart”, sammanfattar Surakka.

Mer information:
Mika Surakka, verkställande direktör Sumi Oy
Tfn. +358 40 019 7848
mika.surakka@sumi.fi