Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumis artificiella intelligens har svarat på frågor nästan 4 000 gånger – och nu berikas den ytterligare

Sumis artificiella intelligens har svarat på frågor nästan 4 000 gånger – och nu berikas den ytterligare

I slutet av förra året lanserade Sumi Finlands första producentansvarsverktyg som använder artificiell intelligens, servicebotten Sumilit vastaavat. Syftet med AI-botten har varit att erbjuda lättbegriplig information om allt som har med producentansvaret att göra. Bottens artificiella intelligens utvecklas och lärs ut kontinuerligt utifrån de erfarenheter som fås samt med hjälp av data som ackumuleras i systemet. Vilket mottagande har servicebotten fått under dess första månader och vilka steg i utvecklingen är på gång nu?

AI-verktyget AI Agent som Sumi och Twoday AI Works tagit fram i samarbete utnyttjar en språkmodell som har tränats på en stor mängd material. Tack vare detta känns samtalet med botten enkel och naturlig.

tekoäly, AI

”Våra intressentgrupper har tagit emot verktyget på ett mycket bra sätt och vi har enbart fått positiv respons. AI Agent har redan hanterat 4 000 svarspar, vilket är ett tecken på att det verkligen funnits ett behov av information om producentansvaret – och just det är anledningen till att vi bestämde oss för att skapa verktyget”, säger Sumis kundrelationschef Janne Teliranta.

Behovet av information om producentansvaret för förpackningar är just nu aktuellt, eftersom omsättningsgränsen för det lagstadgade producentansvaret, som legat på en miljon euro, försvann i början av året. Därmed kom uppskattningsvis 30 000 nya företag att omfattas av producentansvaret. Sumi vill med hjälp av AI-verktyget hjälpa företagen som håller på och lär sig sina nya skyldigheter.

”Den allra vanligaste frågan som botten får är om producentansvaret gäller frågeställarens företag. Vidare frågar många till exempel vad producentansvaret egentligen är. Lagstiftningen för förpackningsbranschen förändras ständigt, så vi tränar och berikar den artificiella intelligensen för att alltid kunna erbjuda våra intressentgrupper tidsenlig information”, förklarar Teliranta.

  Nya definitioner, förordningar och direktiv berikar AI:s kunskapsbas

Just nu tränar Sumi sin AI definitionerna av service- och odlarförpackningar, engångsplastdirektivet och PPWR-förordningen som snart knackar på dörren. Definitionen av service- och odlarförpackningar innebär en ansvarsförskjutning inom producentansvaret: tidigare låg ansvaret för pizzakartongen hos pizzerian, men nu ligger det hos wellpappfabriken som tillverkar förpackningen.

Engångsplastdirektivet (SUP, single use plastic) syftar till att förebygga och minska de konsekvenser som plastprodukter för engångsbruk har för miljön och människornas hälsa. Det utökade producentansvaret medför en ny kostnad, SUP-avgiften, som i Finland tas ut för första gången 2024. Naturligtvis matas Sumis AI också med bland annat förhandsbeskeden enligt direktivet. PPWR-förordningen (packaging and packaging waste regulation) syftar däremot till att minska mängden förpackningsavfall i Europa och främja alternativ som kan återanvändas.

”PPWR är ett så stort och omfattande paket jämfört med till exempel engångsplastdirektivet och den kommer dessutom att påverka fler företag, så vi räknar med att förordningen kommer att ge upphov till fler frågor än alla andra ämnen tillsammans. Därför vill vi ge AI-verktyget så mycket information som möjligt om förordningen redan nu och hjälpa producenterna att anpassa sig till förändringarna och till exempel kartlägga sina kommande investeringsbehov”, förklarar Teliranta.

Sumis mål är att AI-verktyget ska bli en kunskapsbank som gynnar hela branschen och där företag i olika branscher lätt kan hitta den senaste informationen om producentansvaret. För att garantera att verktyget ger rätt svar i lättfattlig form hämtar den alla sina kunskaper från material som finns på Sumis och dess partners webbplatser, från myndigheternas öppna databaser och till exempel från den öppna internettjänsten för rättsligt material, Finlex.

AI Agents ansikte utåt är tecknade figurer som kallas Sumilerna. Klicka på dem längst ner till höger på sidan och inled ett samtal!