Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Enkel återvinning av jordbruksplaster med applikationen SuMaKi

Enkel återvinning av jordbruksplaster med applikationen SuMaKi

Med applikationen SuMaKi som lanserades i början av maj kan jordbruksföretag enkelt beställa upphämtning av sorterade vita och färgade ensilageplaster på mobilen. Sumis materialchef Anders Lundin berättar för oss hur applikationens utveckling sett ut, hur den fungerar och vilka framtidsutsikterna är.  

Anders Lundin, som ansvarar för den operativa verksamheten i Sumis två dotterbolag, Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy och Sumi Åland Ab, har bara arbetat vid Sumi sedan april, men redan hunnit utföra en hel i producentsammanslutningen.  

”Jag inspireras av att utveckla nya, funktionella lösningar för återvinningen av förpackningar och jordbruksplaster. Jag fick genast ta tag i intressanta projekt när vi började utveckla den nylanserade applikationen SuMaKi”, säger Lundin. 

SuMaKi-applikationen publicerades i appbutikerna för Apple- ja Android-enheter i maj och har nu funnits tillgänglig i en månad. Mobilapplikationen underlättar återvinningen för säljare och tillverkare av jordbruksplaster, eftersom de från och med augusti 2024 kommer att kunna beställa upphämtning av plastavfall från jordbruket direkt från gården med applikationen.  

”Vi ville skapa en lättanvänd applikation för jordbruksföretagarna, där de själva kan registrera sig och göra beställningar. Användaren registrerar sig i applikationen med företagets uppgifter och kan lägga in bilder, koordinater och övrig information så att upphämtningen blir så enkel som möjligt för transportföretaget och odlaren”, förklarar Lundin.  

Applikationen genomfördes tillsammans med Enpros Oy, som enligt Lundin har skapat liknande applikationer tidigare – och för Sumi syntes detta som en mycket agil utvecklingsprocess för applikationen.  

”Vi fick demoversioner och kunde tack vare detta smidigt finjustera de olika funktionerna. Applikationen är enkel att använda, vilket även syns i det positiva mottagandet från användarnas sida. Vi har knappt fått in någon respons på utvecklingsbehov”, fortsätter Lundin. 

Via applikationen får jordbruksföretagaren också transportdokumenten med vilka man kan visa att plastavfallet från jordbruket lämnats till ett lagenligt återvinningssystem. Dessutom är upphämtningstjänsten kostnadsfri för jordbruksföretagarna, bara de har sorterat plasterna rätt.  

”Vi vill sköta producentansvaret högklassigt och transparent och applikationen bidrar till detta mål. Jag rekommenderar alla odlare som använder jordsbruksplaster att ladda ned applikationen och testa den”, avslutar Lundin. 

Jordsbruksplaster i behov av transport? Ladda ned SuMaKi-applikationen här! 

Materiaalipäällikkö Anders Lundin

materialchef Anders Lundin

SuMaKi -applikationen