Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt: juni 2024

Verkställande direktörens översikt: juni 2024

Sumi Oy – till förmån för producenten 

För producentsammanslutningen för förpackningar Sumi var våren arbetsfylld i hela organisationen när vi förberedde oss på de kommande förändringarna i verksamhetsmiljön och fortsatte det aktiva utvecklingsarbetet i hela branschen. I producentansvarsbranschen pågår fortfarande betydande förändringar och det är mycket viktigt att producenterna får information och vägledning kring dessa.  

Producentansvaret för förpackningar har blivit alltmer komplext och därför har vägledningen fått mycket stor betydelse. Dessvärre stiger också kostnaderna för producentansvaret, även om vi gör allt i vår makt för att agera kostnadseffektivt. 

Avtalen om överföring av producentansvaret kommer att ändras, eftersom det efter årsskiftet inte längre är möjligt att ha de så kallade hybridavtalen, alltså sköta producentansvaret via flera producentsammanslutningar. Därför måste alla gamla avtal sägas upp före den 30 juni och nya avtal ingås före slutet av året. Det innebär mycket arbete så att vi får alla kunders avtal uppdaterade till den producentsammanslutning som producenten önskar anlita. 

Ett viktigt steg i utvecklingen för att förbättra återvinningsgraden av plastförpackningar var meddelandet om samarbetet med Fortum som Sumi publicerade. Sumi köper Fortums färdiga planer för genomförande av projektet och kommer att själv bygga en modern sorteringsanläggning för plastförpackningar.  

Det återstår ännu mycket arbete innan anläggningen står färdig, men tack vare kunnig personal och bra planer är den tidsmässiga målsättningen realistisk – den nya anläggningen ska vara i drift redan från början av 2026. Hela projektet stöder Sumis strategi med målet att öka återvinningen i hemlandet för att på så sätt trygga den inhemska industrins tillgång till återvunnen råvara. Det är också viktigt att skapa arbetsplatser inom den cirkulära ekonomin i Finland. 

Sumi har under det senaste året tagit flera steg framåt i utvecklingen av branschen. Arbetet är inte alls färdigt, utan vi fortsätter vårt aktiva utvecklingsarbete uttryckligen med producenternas intresse i åtanke. 

Jag vill påminna alla våra partner om att utnyttja den artificiella intelligens som finns på vår webbplats, där Sumilit svarar på frågor om producentansvar. Många producenter och aktörer som omfattas av producentansvaret har obesvarade frågor om ändringarna i lagstiftningen och hur de påverkar den egna verksamheten. Sumilit och den artificiella intelligensen har bra svar på dessa frågor dygnet runt. 

Jag uppmanar också till att inte tveka att ta kontakt med Sumis yrkeskunniga personal. Vi utvecklar producentansvarsbranschen till förmån för producenten.