Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Producentansvar i Europa

Producentansvar i Europa

Den grundläggande idén bakom producentansvaret är att de som producerar förpackningar tar även hand om insamling och återvinning av sina förpackningnar. Hittils har det funnits varierande nationella tillvägagångssätt inom Europeiska Unionen, och syftet med den nya förordningen är att enhetliggöra märkningar på förpackningar samt hur producentansvaret förverkligas i olika länder. I Finlands Returplasts webbinarium hade styrelseordföranden Antti Tiilikainen en presentation om producentansvaret i Europa. Presentationen finns tillgänglig på Finlands Returplasts webbsida (på engelska).