Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Suomalaisten yritysten tuottajavastuun hoito Euroopassa

Suomalaisten yritysten tuottajavastuun hoito Euroopassa

Tuottajavastuun perusidea on se, että pakkauksen tuottaja huolehtii myös pakkauksen keräyksestä ja kierrätyksestä. EU:n sisällä on tähän asti ollut kirjavia kansallisia käytäntöjä, mutta uuden asetuksen myötä on pyrkimys yhtenäistää tuottajavastuun toteutumista ja pakkausmerkintöjä eri maissa. Sumi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Tiilikainen puhui SUM:n webinaarissa tuottajavastuusta Euroopassa.

Antti Tiilikainen on työskennellyt Raan Groupissa vuodesta 2009 lähtien. Yrityksen tavoitteena on tehdä kehittyvää modernia kiertotaloutta, ja se erottuu monista muista toimijoista kansainvälisyydellä.

Tuottajat ovat tärkeässä asemassa

Tuottajat ovat perinteisesti mieltäneet kierrätysmaksut vahvasti veroluontoiseksi maksuksi – eivätkä ne kehitä kierrätystä. Tällä hetkellä ajatellaan, että tuottajat tulevat olemaan entistä tärkeämmässä asemassa tulevaisuudessa, ja mukana määrittelemässä, millaisia tuotteita ja pakkauksia markkinoidaan ja miten kierrätettyä materiaalia käytetään. Ilmassa on ajatus, että tuottajat ottavat oman vastuunsa kannettavakseen markkinoilla olevista tuotteista. Tämä onkin jo kirjattu Suomessa jätelakiin, ja se on samalla globaali trendi.

EU:n sääntöviidakko haastaa tuottajia

EU:n sisällä on lukuisia erilaisia kansallisia ratkaisuja, jotka tekevät tuottajan toiminnan hankalaksi. Pakkausten lisäksi samat haasteet koskevat myös esimerkiksi elektroniikkaa, pattereita ja tekstiilejä. EU-tasolla ei tällä hetkellä ole tarkkaan määritelty miten pakkauksia pitää merkitä – SUP-pakkauksia ja panttipakkauksia lukuun ottamatta. Tämä on johtanut siihen, että eri maissa käytetään erilaisia merkintöjä, ja se taas aiheuttaa harmaita hiuksia, kun pakkauksia käytetään monessa maassa.

Kuka vastaa etäkaupassa?

Jos esimerkiksi suomalainen yritys tuottajana vie tuotteita eri EU-maahan, jossa myyjät myyvät tuotteita eteenpäin, kenelle tuottajavastuu kuuluu? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Esimerkiksi Itävallassa tuottajavastuu on lähtökohtaisesti maahantuojalla, joka tosin voi delegoida sen myös alkuperäiselle tuottajalle. Saksassa taas asia on monimutkaisempi ja riippuvainen toimitusehdoista. Silloin, kun etäkauppias lähettää tuotteita suoraan loppukuluttajalle, on etäkauppias lähtökohtaisesti tuottajavastuussa kaikissa EU maissa.

Vapaa kilpailu kehittää kierrätystä

Saksassa lähdettiin jo varhaisessa vaiheessa tuottajayhteisötoiminnassa vapaaseen kilpailuun. Itävallassa taas kilpailu on ollut vapaata vuodesta 2015 lähtien, ja tällä hetkellä siellä toimii neljä tuottajayhteisöä. Kilpailu kannattaa ja kehittää kierrätystaloutta. On hyvä, että Suomessakin on lähdetty vapaaseen kilpailuun.

Maailma muuttuu ja ratkaisuja tarvitaan

Tulevaisuudessa alalla tarvitaan uusia EU-ratkaisuja ja regulaatiota. Kuluttajat vaativat yhä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä pakkauksia, ja paine kehittää pakkauksia kasvaa. Kierrätyksestä on tullut itsestäänselvyys. Kierrätysmateriaalin merkitys tulee kasvamaan, ja kierrätystä tarvitaan yhä enemmän.

Lue myös:
https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/-/uutinen-tietoa-tuottajavastuun-hoitamisesta-suomessa-ulkomaalaisille-etamyyjille