Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Janne Teliranta har börjat som kundansvarig 2.5.2023 

Janne Teliranta har börjat som kundansvarig 2.5.2023 


Teliranta kommer att arbeta med att utveckla tjänster och praxis för producenterna i samarbete med hela leveranskedjan. Till Finlands Returplast bidrar han med stark branscherfarenhet inom förpackningsmaterial och särskilt till SUM:s expertis inom pappers- och kartongförpackningar. 

Teliranta har haft en lång karriär som försäljningsdirektör för Pa-Hu Oy, där han har lotsat företaget, som tillverkar förpackningsmaterial, på dess väg av kontinuerlig tillväxt. Janne tycker att övergången till producentansvar för förpackningar är en intressant möjlighet för honom att använda och utveckla sin expertis.  

”Det är fantastiskt att få se förpackningens livscykel från början till slut och att kunna påverka utvecklingen av producentansvaret i takt med att branschen fortsätter att utvecklas och lagstiftningen förändras. Jag gillar talesättet ”Förändring är det enda bestående” och nu får jag leva det fullt ut, säger Teliranta.  

Läs mer i Jannes LinkedIn-profil.