Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Vi är redo att ta producentansvar för alla förpackningar

Vi är redo att ta producentansvar för alla förpackningar

Finlands Returplast bygger upp branschens starkaste nätverk för insamling och återvinning av alla förpackningar. 

Enligt våra värden vill vi vara förverkligare, utvecklare och koordinerare. Vi vill skapa kostnadseffektiva tjänster, som är lätta att använda. Samarbetet med tjänsteleverantörer är av största vikt. All verksamhet skall vara öppen och transparent. 

Du kan ingå ett avtal med oss om att överföra producentansvaret för alla förpackningar. 

Vi har förnyat våra kundavtal för att de återspegla hanteringen av producentansvaret för alla förpackningar. Avtalet om överföring av producentansvaret ingås mellan producenten och producentorganisationen. RINKI sköter den praktiska avtalshanteringen åt oss.  

Producenter som har ett giltigt avtal för 2023 kan ingå ett avtal för alla förpackningar för 2024 genom att säga upp sina gamla avtal senast den 30.6.2023 och ingå ett nytt avtal med oss! 

Producenter som inte har ett tidigare avtal om överföring av producentansvar kan teckna ett avtal med oss nu. Ansvaret omfattar år 2023 från och med avtalsdatumet och fortsätter under 2024.  

Läs mer om hur du ansluter dig på RINKIs webbplats eller fråga mer via e-post till info@sumi.fi.  

RINKI fortsätter med oss betjäningen av producenterna  

Vi har förnyat våra avtal med Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy gällande producenternas avtalshantering, fakturering och rapportering, konsumentkommunikation och ekopunkt-nätverket. 

Återvinningen av alla förpackningar funktionerar och systemet är redo för bruk

För återvinning av plastförpackningar har vi ett avtal med Fortum Waste Solutions Oy. RINKI sköter för oss återvinningen av glasförpackningar genom avtal med olika återvinningsanläggningar och terminaler. Metaller och pappers- och kartongförpackningar återvinns enligt branschpraxis av våra avtalsterminaler, som tar emot förpackningsavfallet från insamlingssystemet. Träförpackningar samlas inte in direkt från hushållen, utan den största kvantiteten består av träförpackningar från företag.   

Vi har under åren utvecklat vårt lagenliga nätverk av terminaler för plastförpackningar till att vara mycket effektivt. Nu utvecklar vi motsvarande nätverk för andra förpackningar att uppfylla våra krav och förväntningar. Vi går med nya terminalpartners noggrant igenom det mottagna avfallets kvalitets- och hanteringskrav samt rapporteringsmodellerna.