Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Olemme valmiina hoitamaan kaikkien pakkausten tuottajavastuuta

Olemme valmiina hoitamaan kaikkien pakkausten tuottajavastuuta

Virallisen viranomaishyväksynnän myötä palvelumme vastaa niitä vaatimuksia, joita laki edellyttää pakkaustuottajayhteisön toiminnalta. Tavoitteemme ovat kuitenkin perusvaatimusten täyttämistä korkeammalla. Sumi on rakentamassa toimialan vahvinta verkostoa, jonka kautta vauhditamme kaikkien pakkausten keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti olla toteuttaja, kehittäjä ja yhteensovittaja. Haluamme luoda palveluita, jotka ovat helppoja käyttäjille ja tuovat myös kustannustehokkuutta. Yhteistyö palvelutoimittajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kaiken toiminnan pitää olla avointa ja läpinäkyvää.

Kanssamme voi tehdä sopimuksen kaikkien pakkausten tuottajavastuun siirtämisestä

Olemme uusineet asiakassopimuksemme vastaamaan kaikkien pakkausten tuottajavastuun hoitamista . Tuottajavastuun siirtosopimus tehdään tuottajan ja tuottajayhteisön välillä. Käytännön sopimushallinnan hoitaa puolestamme RINKI.

SUM:n asiakkaat, joilla on voimassa oleva sopimus muovipakkausten osalta vuodelle 2023, voivat tehdä sopimuksen kaikista pakkauksista vuodelle 2024 irtisanomalla 30.6.2023 mennessä vanhat sopimuksensa ja tekemällä uuden sopimuksen kanssamme. Toivotamme tervetulleiksi myös tuottajat, joilla ei tällä hetkellä ole sopimusta kanssamme! Heidänkin on luonnollisesti ensin irtisanottava vanhat sopimuksensa.

Tuottajilla, joilla ei ole aikaisempaa sopimusta tuottajavastuun siirrosta, voivat tehdä kanssamme sopimuksen heti. Vastuu koskee jo vuotta 2023 sopimuksen tekohetkestä lähtien ja jatkuu vuodelle 2024.

Lisätietoja liittymisestä  verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä info@sumi.fi.

RINKI jatkaa kanssamme tuottajien palvelua

Olemme uusineet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa sopimuksemme, jotka koskevat tuottajien sopimushallintaa, laskutusta ja raportointia sekä kuluttajaviestintää ja ekopistepalvelua. Sumi tuottajayhteisönä ja RINKI palveluyhtiönä tulevat edelleen kehittämään palveluitaan tuottajille. Etenkin erilaisten raportointivaatimusten kasvaessa tuottajia on informoitava hyvin ja tehtävä myös raportointijärjestelmät helpoiksi.

Kaikkien pakkausten kierrätys on järjestetty

Muovipakkausten kierrätyksestä on voimassaoleva sopimus Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa. Yhteistyö alkoi jo vuonna 2015, kun ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin ja Riihimäelle rakennettiin lajittelu- ja kierrätyslaitos. Kaikki SUM:n kotitalouksista kerätyt muovipakkauksemme käsitellään Suomessa.

Lasipakkausten kierrätyksen hoitaa sopimuksella puolestamme RINKI, jolla on sopimuksia eri kierrätyslaitosten kanssa. Metalli- sekä paperi- ja kartonkipakkausten kierrätyksen hoitavat alan käytännön mukaan sopimusterminaalimme, jotka ottavat vastaan keräysjärjestelmästä tulevan pakkausjätteen. Metallijäte on kysyttyä raaka-ainetta ja keräyskartonginkin tilanne on kohtuullisen hyvä. Pääosin samat kumppanit järjestävät myös puupakkausten kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Puupakkauksia ei kerätä kotitalouksilta suoraan, vaan suurin osa määrästä tulee yritysten käyttämistä puupakkauksista.

Sopimuskumppaniemme kierrätysketjujen on oltava dokumentoitavissa ja SUM:n hyväksymiä, sillä kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisista tuottajavastuuvelvoitteista vastaa aina tuottajayhteisö.

Muovipakkausten lainsäädännön edellyttämä terminaaliverkostomme on muovautunut vuosien aikana kattavan tehokkaaksi. Muiden pakkausten terminaaliverkostoja viimeistellään vastaamaan tavoitteitamme. Uusien terminaalikumppanien kanssa käydään tarkasti läpi vastaanotettavan pakkausjätteen laatu- ja käsittelyvaatimukset sekä raportointikäytännöt.