Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumppu, ett nytt pop-up insamlingssystem för förpackningar är redo för användning sommaren 2023

Sumppu, ett nytt pop-up insamlingssystem för förpackningar är redo för användning sommaren 2023

Finlands Returplast Ab och Urbaser Ab möjliggör källsortering av förpackningar vid konsumentevenemang med hjälp av ett mobilt och effektivt pop-up-insamlingsställe. CombiMax SMARTSolar-avfallskomprimatorerna levereras av Europress Group Ab och drivs av solpaneler.


Sumppu är en tjänst för alla slags kortvariga evenemang i Finland där man vill organisera sortering av förpackningsavfall. Systemet, som levereras, innehåller en behållare för glas och metall samt separata komprimatorer för plast- och kartongförpackningar. Behållare och komprimatorer gör det möjligt att samla in även stora mängder förpackningsmaterial utan mellantömning. Finlands Returplast och dess medlemmar, det vill säga de företag som bär producentansvaret för sina förpackningar, tillhandahåller Sumppu-insamlingens utrustning och kostnadsfri mottagning av normalt, korrekt sorterat konsumentförpackningsavfall.

”Med hjälp av Sumppu-insamlingen uppmuntrar vi fest- och festivalarrangörer att hjälpa gäster och besökare att samla in förpackningar som råmaterial för nya produkter och minska den osnygga nedskräpningen på evenemangsområden. Finlands Returplast vill öka insamlingsgraden av förpackningar och den här tjänsten ger konsumenterna möjlighet att sortera korrekt samt minska den mängd förpackningar som går till blandavfallet”, säger Mika Surakka, VD för Finlands Returplast.Urbaser Ab är en nationell tjänsteleverantör inom miljövård. Urbasers tjänster omfattar också evenemangstjänster och Sumppu är nu en viktig del av den här tjänstehelheten. Urbaser tar hand om order, transporter och andra praktiska arrangemang i anslutning till Sumppu.

Avfallskomprimatoren CombiMax SMARTSolar från Europress använder solenergi, vilket betyder att insamlingsstället fungerar utan elnätet – reservström kan fås från ett vanligt eluttag. Komprimatoren är tystgående, men lika kraftfull som en normal eldriven enhet.

Merinformation:

Mika Surakka, VD för Finlands Returplast Ab
mika.surakka@sumi.fi
+358 400 197 848Jukka Koivisto, VD för Urabser Ab
jkoivisto@urbaser.fi
+358 40 822 7625

Sumi Oy on virallinen pakkaustuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata laissa yrityksille säädetystä pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta.

Urbaser Oy on valtakunnallisesti toimiva ympäristöhuollon palvelutoimittaja, joka tuottaa jätehuollon osa- ja kokonaispalveluita kaupan ja teollisuuden sekä julkisen sektorin asiakkaille.

Europress Group Oy on 1977 perustettu, suomalainen älykkäiden jätepuristimien ja -paalaimien valmistaja ja markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa. Kehittämällämme älykkäällä SMART-teknologialla tehostamme asiakkaidemme jätehuoltoa vastuullisesti ja turvallisesti.