Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för över 3000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Finlands Returplast heter nu Sumi Oy

Finlands Returplast heter nu Sumi Oy

Meddelande

Finlands Returplast heter nu Sumi Oy – namnändringen följer utökningen av serviceutbudet till alla förpackningsmaterial
Vi ber er att uppdatera namnet i databaserna. Nya e-postadresser tas i bruk.

Producentsammanslutningen som tidigare var känd under namnet Finlands Returplast (Suomen Uusiomuovi) heter nu Sumi Oy. Det nya namnet fördes in i handelsregistret 7.8.2023. Sumi grundades år 1992, vilket gör företaget till en av Europas äldsta förpackningsproducentsammanslutningar.

Namnändringen blev aktuell efter att Sumi i enlighet företagets lagstadgade skyldighet utökat sitt serviceutbud till att omfatta alla förpackningsmaterial. Utöver plastförpackningar sköter företaget  producentansvaret av metall-, glas-, kartong- och träförpackningar på det sätt som lagen om producentansvar förutsätter.

”Inom branschen har vi kallats Sumi redan länge”, säger verkställande direktören Mika Surakka. ”Namnet som nu gjorts officiellt är kärnfullt och effektivt, precis som vi som organisation. Vi började förbereda namnändringen omedelbart efter att NTM-centralen i Birkaland bekräftade vår ställning som producentsammanslutning för alla förpackningsmaterial.”

Utökningen av Sumis utbud till alla förpackningsmaterial syns i företagets verksamhet i form av en större organisation, nya tjänster och ännu mer aktiv dialog med kunderna.

Sumi erbjuder företag bland annat coaching för sortering av deras förpackningsavfall. Sumi hjälper också förpackningsproducenter exempelvis genom att tillhandahålla information som stöd för planering av återvinnbara förpackningar.

”Vi vill vara en partner som står nära sina kunder och gör deras verksamhet enklare och smidigare”, säger Sumi Oy:s styrelseordförande Antti Tiilikainen. ”Vi utvecklar dagens och framtidens förpackningsåtervinning tillsammans. Vi lyssnar gärna på förpackningsproducenternas behov för att kunna erbjuda synpunkter och lösningar som de har nytta av.”

”Företag får gärna kontakta oss.”

Exempel på nya typer av tjänster är Kelpo-räknaren för beräkning av plastförpackningars återvinningsbarhet som Sumi utvecklat tillsammans med Muovipoli samt popup-insamlingsstationen Sumppu för förpackningar som lanserades sommaren 2023.

Sumis roll i samhället är att sköta producentansvaret för förpackningar på ett högklassigt sätt. Företaget utvecklar miljövänligare lösningar för förpackningarnas värdekedja. Sumi arbetar för att höja insamlings- och återvinningsgraden av förpackningar samt för en förnuftig materialåtervinning av förpackningsmaterial – vilket minskar samhällets koldioxidavtryck och sparar på naturresurserna.

Vad kommer att förändras?

Vi ber vänligast att ni ändrar bolagets namn i databaserna till den nya formen Sumi Oy. Vårt FO-nummer 0905402-1 förblir oförändat.

Våra medarbetares e-postadresser ändras till formen @sumi.fi. Den nya slutdelen av e-postadresserna kan börja användas omgående. Vi slutar använda de gamla e-postadresserna i slutet av året.

Vi börjar omedelbart uppdatera logotyper, namn och kontaktuppgifter på vår webbplats och i våra material.

Mer information:
Mika Surakka, verkställande direktör, Sumi Oy
mika.surakka@sumi.fi
+358 400 197 848

Sumi representerar många slags företag, som alla får sina röster hörda på lika villkor. Samarbetet bygger på öppen, etisk och reko affärsverksamhet samt hållbar utveckling. Vi har byggt upp branschens starkaste nätverk och lovar nu att använda det för att påskynda insamlingen, återvinningen och återanvändningen av alla förpackningsmaterial.