Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Stora förändringar i producentsammanslutningen – lagförändringen och priserna håller oss upptagna

Stora förändringar i producentsammanslutningen – lagförändringen och priserna håller oss upptagna


5.5.2023 gav NTM-centralen i Birkaland sitt godkännande till Sumi som producentsammanslutning för alla förpackningsmaterial. Därefter har vi haft fullt upp med att ta emot hundratals nya kontrakt!

Det har varit glädjande att få återkoppling från våra kunder, som har berättat att de sätter stort värde på återvinningen i Finland och på att det material som vi samlar in sorteras i hemlandet. För oss är det naturligtvis också viktigt att producenterna jämför återvinningsavgifterna på marknaden och att vårt kompromisslösa arbete belönas på det sättet. Vårt mål är ju att göra det så kostnadseffektivt som möjligt för våra kunder att fullgöra producentansvaret.

När vi  30.6.2023 passerat tidsfristen för ändring av avtalen om överföring av producentansvaret, som skall träda i kraft i början av 2024, och då semestertiden inleddes i juli, lugnade sig sedvanligt företagsaktiviteterna för en tid.
Efter sommaren har farten dock ökat och hösten kommer att bli mycket brådskande när återvinningsavgifterna för förpackningar för 2024 publiceras i slutet av oktober och de producenter som saknar avtal aktiveras att ingå nya avtal. 

Lagändringen som träder i kraft i januari, innebär att företag med en omsättning under en miljon euro skall vara anslutna till en producentsammanslutning senast 31.12.2023. Denna förändring kommer att kräva krafttag av oss under resten av året.

Vi är dock redo och välkomnar med glädje alla nya kunder.


Janne Teliranta, Sumi Oy, Kundrelationschef