Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Skyldigheten att återvinna förpackningar börjar gälla även de små företagen – hur klarar ni av producentansvaret?

Skyldigheten att återvinna förpackningar börjar gälla även de små företagen – hur klarar ni av producentansvaret?

I början av nästa år kommer producentansvaret för förpackningar att omfatta företag i alla storlekar. Vad innebär detta i praktiken?

Ändringen som avser små företag och som föreskrivs i kapitel 6 i avfallslagen träder i kraft 1.1.2024. Det innebär att i fortsättningen kommer även företag med en årsomsättning på under en miljon euro att omfattas av producentansvaret för förpackningar enligt lagen.

I fortsättningen ansvarar alltså även små företag för att ordna insamlingen och återvinningen av sina produktförpackningar (plast, glas, metall, kartong, trä). Skyldigheten gäller de produkter som förpackningsproducenten släpper ut på den inhemska marknaden, men också produkter som säljs direkt till användaren genom distanshandel.

Vem berörs av ändringen av avfallslagen?

I och med ändringen av avfallslagen kommer producentansvaret att omfatta alla förpackningsproducenter. Förpackningsproducenter är alla företag som tillverkar eller importerar produkter, vilka som helst sådana, och som använder förpackningsmaterial för att skydda produkterna som de säljer till exempel under transporten och distributionen.

Efter 1.1.2024 kan bland annat följande aktörer vara förpackningsproducenter:

  • En produkttillverkare som förpackar/låter förpacka sina produkter.
  • En importör av förpackade produkter (= det företag som äger produkten när den kommer till landet).
  • En tillverkare av serviceförpackningar (t.ex. takeaway-förpackningar som används vid köttdisken, i kaféer och restauranger).
  • En tillverkare av förpackningar som används för obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter, alltså odlarförpackningar.

Hur sköter jag producentansvaret för förpackningar?

I praktiken är det enkelt att sköta producentansvaret genom att ansluta sig till en producentsammanslutning för förpackningar. Sammanslutningen sköter insamlingen och återvinningen samt de övriga lagstadgade skyldigheterna för anslutna producenter. Inhemska, icke-vinstdrivande Sumi Oy är ett ansvarsfullt val:

  • officiell producentsammanslutning för förpackningar
  • ett högklassigt, lyhört och kostnadseffektivt alternativ
  • inhemsk återvinningskedja: allt plast- och glasmaterial behandlas helt och hållet i Finland, vilket minskar din organisations miljöavtryck.

Prislistan för år 2024 publicerades den 30 oktober. Nu kan du enkelt ansluta dig till producentsammanslutningen med hjälp av webbformuläret och ditt företag registreras i producentregistret, vilket är ett bevis på att din verksamhet är ansvarsfull. Medlemskapet ska vara i kraft senast 1.1.2024.