Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumi och Uusioaines stärker sitt partnerskap inom återvinning av glasförpackningar

Sumi och Uusioaines stärker sitt partnerskap inom återvinning av glasförpackningar

Producentsammanslutningen för förpackningar Sumi Oy och Uusioaines Oy som behandlar returglas inleder ett långvarigt samarbete med målet att höja insamlings- och återvinningsgraden av glasförpackningar samt att erbjuda returråvara till den finländska industrin. I fortsättningen kommer Sumi att leverera alla glasförpackningar som bolaget tar emot till Uusioaines som behandlar dem i sin anläggning i Forssa. 

Det nya, långvariga avtalet stärker båda parternas engagemang i utvecklingen av hela värdekedjan inom återvinning av glasförpackningar. Samarbetet omfattar också information till konsumenter och intressegrupper samt stöd för förpackningsdesignen i syfte att höja insamlings- och återvinningsgraden av glasförpackningar.

”Sumi och Uusioaines fortsätter att främja återvinningen av glasförpackningar och den finländska cirkulära ekonomin som en del av en större vision om en mer hållbar framtid. Vårt gemensamma mål är att säkerställa att returråvaran stannar hos och används inom den inhemska industrin. Vi vill delta i att skapa och trygga inhemska lösningar för hanteringen och därigenom också skapa och tryga arbetsplatser inom cirkulär ekonomi”, säger Mika Surakka, verkställande direktör för Sumi.

Målet eftersträvas bland annat genom att föredra inhemska kostnadseffektiva lösningar. Uusioaines har dessutom förbundit sig att erbjuda returråvara till marknadspris till inhemska köpare.

Högre återvinningsgrad genom kommunikation och förpackningsdesign

En väsentlig del av samarbetet är höjningen av återvinningsgraden och förbättring av kvaliteten hos återvunna glasförpackningar. Företagen arbetar tillsammans med konsumentkommunikation för att inspirera konsumenterna att sortera glasförpackningar ännu bättre än hittills. Rätt sortering är viktigt för att minimera mängden orenheter och felaktigt sorterade produkter bland glasförpackningarna.

”Det är fint att få delta i ett långsiktigt arbete för att utveckla återvinningen av glasförpackningar och den tillhörande återvinningsindustrin tillsammans med Sumi. Samarbetet stärker tillgången till inhemskt returglas och på så sätt den inhemska industrins självförsörjningsgrad. Det är viktigt att den cirkulära ekonomins hela värdekedja är med när glasmaterial utnyttjas en gång till”, säger Kalle Härkönen, verkställande direktör för Uusioaines.

Härkönen påpekar att återvinningens effektivitet börjar redan med förpackningsdesignen.

”Vi försöker ge anvisningar och guida både tillverkare och förpackare att endast använda sådana glasförpackningar som är väl lämpade för återvinning. Vi vägleder dessutom mottagningsterminalerna i rätt hantering och lagring av glasförpackningarna för att bevara en hög kvalitet under hela leveranskedjan.”

Mer information:

Mika Surakka, verkställande direktör, Sumi Oy
mika.surakka@sumi.fi
Tfn +358 400 197 848

Kalle Härkönen, verkställande direktör, Uusioaines Oy
Kalle.harkonen@uusioaines.com
Tfn +358 40 838 5196

Sumi Oy är en icke-vinstdrivande producentsammanslutning för förpackningar som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna jämlikt och kostnadseffektivt för de anslutna producenterna. Sumi ansvarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, kartong- och träförpackningar i Finland. Sumi arbetar för att höja insamlings- och återvinningsgraden samt för en klok materialåtervinning av förpackningsmaterial – vilket minskar samhällets kolavtryck och sparar på naturresurserna. www.sumi.fi

Uusioaines Oy är Finlands största hanterare av returglas. Vi främjar den cirkulära ekonomin genom att bedriva och utveckla ansvarsfull återvinning av glas. Vi samlar in och tar emot avfallsglas, behandlar och säljer det som råvara till industrin samt tillverkar Foamit-skumglasaggregat för infrastruktur- och husbyggande. www.foamit.fi