Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Sumi Oy:s personal

Sumi Oy:s personal

Eeva Hanni blev materialchef i december 2022

Eeva har mångsidiga arbetsuppgifter inom insamling och återvinning av förpackningar enligt producentansvaret. ”Delvis söker min roll fortfarande sin form och växer tillsammans med Sumi i och med att förpackningar gjorda av glas, papper, kartong, metall och trä kommer med”, berättar Eeva. 

Eeva är diplomingenjör i pappersförädling. Tidigare har Eeva arbetat som utvecklingsingenjör inom kompositmaterial. Förutom detta har hon arbetat inom avfallshanteringsbranschen i kundgränssnittet och inom produktutveckling. Producentsammanslutningarnas terminalfunktioner är alltså bekanta för Eeva från tidigare. 

”Mitt jobb på Sumi erbjuder en utsiktsplats över hela förpackningsbranschen och den cirkulära ekonomin. Miljöfrågor är nära mitt hjärta, och i detta arbete har jag möjlighet att arbeta i kärnan av verksamheten”, berättar Eeva. ”Förpackningsavfall uppkommer i både hushåll och företag. I producentsammanslutningen kan vi försöka påverka hurdana förpackningar producenter använder eller för till marknaden. I synnerhet ger vi lösningar för att lyckas med sorteringen av förpackningsavfall och hur dess insamling och återvinning ordnas”, förklarar Eeva, som ivrigt sorterar sina sopor också på fritiden. 

Eeva tycker om ordning och njuter av att få använda Excel. ”Jag har redan fått göra några beräkningsövningar i mitt nya jobb”, skrattar Eeva. Dessutom njuter Eeva av team arbete. Även på fritiden kopplar hon helst av i grupp: hon sjunger i kör, spelar innebandy och motionerar tillsammans med sin familj.  

Eeva Hanni

eeva.hanni@sumi.fi
+358 50 300 9576

Katja Laitinen är återvinningscoach

”Jag är miljöingenjör vars hjärta slår för cirkulär ekonomi och utvecklandet av serviceutbudet. Till Katjas uppgifter hör bland annat förverklingandet av branschspecifika anvisningar tillsammans med olika intressentgrupper. Tillsammans har vi redan byggt insamlingskoncept för hälsovårdens, handelsträdgårdars och lantbrukets behov.  

”Som återvinningscoach hjälper jag företag att få sin källsortering i ordning”, berättar Katja. Oftast är företag mycket intresserade av att börja sortera plastförpackningar. ”Företag vill ta sorteringen på allvar och göra rätt. Återvinning av material uppfattas som ett viktigt sätt att påverka miljön.” 

Katja har över 20 års erfarenhet av fastighetsunderhållsservice. Hennes passion är serviceutveckling och att säkerställa en överlägsen kundupplevelse. ”Mitt mål är att aktivt söka nya alternativ för att förbättra kvalitetskontroll och miljöärenden”, sammanfattar hon.  

På fritiden kopplar hon av genom att träna med kettlebell eller motionera på något annat sätt.

Katja Laitinen

katja.laitinen@sumi.fi
+358 50 407 3959

Anders Lundin började som materialchef i april 2024

Finlandssvensken Anders ansvarar för de operativa uppgifterna för Sumis två dotterbolag, Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy och Sumi Åland Ab. – Jag är glad över att kunna påverka båda företagens verksamhet och utveckla nya, funktionella lösningar för återvinning av förpackningar och jordbruksplast, säger Anders.

Anders är tradenom med inriktning på logistik. Han har tidigare arbetat i ett och samma avfallshanteringsföretag, först som logistikkoordinator och sedan som systemchef. Innan Sumi har Anders, mer känd som Ade, redan samlat på sig sex och ett halvt års erfarenhet inom avfallshanteringsbranschen, och hans intresse för att lära sig mer är fortfarande starkt. 

“Sumi är ett företag som utvecklas och växer kontinuerligt och som förverkligar producentansvaret öppet och med hög kvalitet. Miljöfrågor är viktiga för mig och det är roligt att man kan se samma sak i företagets kultur och verksamhet. Sumi är en viktig del i att uppnå Finlands återvinningsmål”, säger Ade och fortsätter: “Sumis värderingar stämmer väl överens med mina och det känns som att vi kan lysa tillsammans.”

Till den energiska unga mannens hobbyer hör motion i olika former, matlagning och att tillbringa tid på stugan.

Anders Lundin

anders.lundin@sumi.fi
+358 50 381 0023

Mika Surakka började arbeta som verkställande direktör för Sumi i juli 2021 

”Min uppgift är att transformera Sumi till en producentsammanslutning som omfattar alla förpackningsmaterial samt verkställa de förändringar som lagstiftningen medför för branschen. Dessutom utvecklar jag återvinning av förpackningar och undersöker nya teknologier för att vi ska kunna uppnå den återvinningsgrad som EU förutsätter”, berättar Mika.  

Producentsammanslutningsbranschen är i stor förändring. Att lösa problem relaterade till dessa förändringar och utveckla branschen motiverar mig. Sumii Oy:s roll som utmanare uppmuntrar mig att också söka lösningar utanför de traditionella ramarna.” 

Mika är diplomingenjör i processteknik och har över 30 års erfarenhet inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen. ”Jag är en all-kunnare inom branschen. Min erfarenhet är till stor nytta när vi löser de nya praktiska utmaningarna i producentsammanslutningens operativa verksamhet.” Innan Mika började arbeta hos oss bodde han i Polen i nio år. ”Jag jobbade tre år som verkställande direktör för Wipaks enhet i Polen och sex år som företagare”, berättar han.  

På fritiden tycker Mika om att promenera, löpa och åka skidor och slalom. Att köra enduro i skogen hjälper honom att koppla bort jobbet.  

Mika Surakka

mika.surakka@sumi.fi
+358 400 197 848

Janne Teliranta började 2.5.2023 som kundansvarig

Teliranta kommer att arbeta med att utveckla tjänster och praxis för producenterna i samarbete med hela leveranskedjan. Till Sumi bidrar han med stark branscherfarenhet inom förpackningsmaterial och särskilt till Sumis expertis inom pappers- och kartongförpackningar. 

Teliranta har haft en lång karriär som försäljningsdirektör för Pa-Hu Oy, där han har lotsat företaget, som tillverkar förpackningsmaterial, på dess väg av kontinuerlig tillväxt. Janne tycker att övergången till producentansvar för förpackningar är en intressant möjlighet för honom att använda och utveckla sin expertis.  

”Det är fantastiskt att få se förpackningens livscykel från början till slut och att kunna påverka utvecklingen av producentansvaret i takt med att branschen fortsätter att utvecklas och lagstiftningen förändras. Jag gillar talesättet ”Förändring är det enda bestående” och nu får jag leva det fullt ut, säger Teliranta.  

Läs mer i Jannes LinkedIn-profil.

Janne Teliranta

janne.teliranta@sumi.fi
+358 40 525 0550