Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Allmän » Page 2

Allmän

Kemisk återvinning av finländska plastförpackningar för första gången i industriell skala – den inhemska lösningen är banbrytande

Sumi och Wastewise Group började ett samarbete inom kemisk återvinning av förpackningsplast. Tack vare den kemiska återvinningen förbättras återvinningsgraden av förpackningsplast, eftersom processen gör det…