Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Allmän » Page 3

Allmän

I Finland har grundats en frivillig producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Pressmeddelande 13.3.2023 Med finns redan nu 9 aktörer med Sumi som koordinator. I Finland har grundats en frivillig producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster. Suomen Maatalousmuovien…