Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för över 3000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Hem » Nyhetsbrev från Sumi Oy

Nyhetsbrev från Sumi Oy

nyhetsbrev.sumi.fi

Sumi Oy startade ett regelbundet utgivet nyhetsbrev i september 2022. Nyhetsbreven är länkade till denna sida – det senaste brevet överst.

Nyhetsbrevet skickas till alla våra partners. Alla som är intresserade av återvinnings- och producentansvarsfrågor kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du kan beställa vårt nyhetsbrev. Vi ger ut också en resumé av nyhetsbrevet på svenska och engelska. Språkvalet görs när du beställer nyhetsbrevet.

Förutom nyhetsbrev kommunicerar vi även direkt till exempelvis med våra terminalpartners med egna bulletiner. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner till vänster på vår hemsida.

Fler förpackningar till återvinning – i samarbete!

Tidigare nyhetsbrev hittar du här

Lär känna Sumis personal 

Om Sumis lilla men effektiva team på vår webbsida! Läs mer

Återvinningsavgifterna hos Sumi år 2023