Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för över 2700 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Hem » Sumi Oy:s personal 

Sumi Oy:s personal 

Eeva Hanni blev materialchef i december 2022

Eeva har mångsidiga arbetsuppgifter inom insamling och återvinning av förpackningar enligt producentansvaret. ”Delvis söker min roll fortfarande sin form och växer tillsammans med Sumi i och med att förpackningar gjorda av glas, papper, kartong, metall och trä kommer med”, berättar Eeva. 

Eeva är diplomingenjör i pappersförädling. Tidigare har Eeva arbetat som utvecklingsingenjör inom kompositmaterial. Förutom detta har hon arbetat inom avfallshanteringsbranschen i kundgränssnittet och inom produktutveckling. Producentsammanslutningarnas terminalfunktioner är alltså bekanta för Eeva från tidigare. 

”Mitt jobb på Sumi erbjuder en utsiktsplats över hela förpackningsbranschen och den cirkulära ekonomin. Miljöfrågor är nära mitt hjärta, och i detta arbete har jag möjlighet att arbeta i kärnan av verksamheten”, berättar Eeva. ”Förpackningsavfall uppkommer i både hushåll och företag. I producentsammanslutningen kan vi försöka påverka hurdana förpackningar producenter använder eller för till marknaden. I synnerhet ger vi lösningar för att lyckas med sorteringen av förpackningsavfall och hur dess insamling och återvinning ordnas”, förklarar Eeva, som ivrigt sorterar sina sopor också på fritiden. 

Eeva tycker om ordning och njuter av att få använda Excel. ”Jag har redan fått göra några beräkningsövningar i mitt nya jobb”, skrattar Eeva. Dessutom njuter Eeva av team arbete. Även på fritiden kopplar hon helst av i grupp: hon sjunger i kör, spelar innebandy och motionerar tillsammans med sin familj.  

Katja Laitinen är återvinningscoach

”Jag är miljöingenjör vars hjärta slår för cirkulär ekonomi och utvecklandet av serviceutbudet. Till Katjas uppgifter hör bland annat förverklingandet av branschspecifika anvisningar tillsammans med olika intressentgrupper. Tillsammans har vi redan byggt insamlingskoncept för hälsovårdens, handelsträdgårdars och lantbrukets behov.  

”Som återvinningscoach hjälper jag företag att få sin källsortering i ordning”, berättar Katja. Oftast är företag mycket intresserade av att börja sortera plastförpackningar. ”Företag vill ta sorteringen på allvar och göra rätt. Återvinning av material uppfattas som ett viktigt sätt att påverka miljön.” 

Katja har över 20 års erfarenhet av fastighetsunderhållsservice. Hennes passion är serviceutveckling och att säkerställa en överlägsen kundupplevelse. ”Mitt mål är att aktivt söka nya alternativ för att förbättra kvalitetskontroll och miljöärenden”, sammanfattar hon.  

På fritiden kopplar hon av genom att träna med kettlebell eller motionera på något annat sätt. 

Peter Rasmussen är utvecklingsdirektör

”Efter att ha arbetat utomlands under en längre tid kändes det spännande när jag år 2011 började arbeta på Finlands Returplast, vars verksamhet huvudsakligen är koncentrerad till Finland. När jag började var det i synnerhet 2012 års avfallslag och 2014 förpackningsförordning som var på tapeten. I förordningen definierades närmare hur ansvaret för insamlingen av hushållsplast skulle överföras till producenterna i början av 2016”, berättar Peter. 

Enligt Peter har det varit fint att vara med i utvecklingen av en ny bransch och yrkeskår. ”I början var det mycket att lära sig om insamling, återvinning och användning av returplast.” Under de senaste åren har Peter mest koncentrerat sig på lagstiftningsärenden och i synnerhet förverkligandet av kraven i SUP (Single use plastics)-direktivet. En av hans uppgifter är också att främja planering av återvinningsbara förpackningar. Förutom dessa är han med i flera forskningsprojekt som Sumi deltar i. 

Före sitt nuvarande arbete på Sumi arbetade han inom försäljning och marknadsföring av plastförpackningar. Förutom Europa har även Fjärran Östern och Sydamerika hört till Peters försäljningsområden. Aktivt deltagande i branschens europeiska takorganisation EPROs verksamhet har varit en naturlig fortsättning på Peters tidigare erfarenheter.  

Peter är intresserad av utvecklingsarbete. ”Jag har alltid varit nyfiken på att följa vad som händer inom vår bransch i olika delar av världen”, berättar han. Och när det gäller plastförpackningar finns det mycket att arbeta med även i framtiden. ”Jag väntar ivrigt på att få se vad de nya förpackningsmaterialen för med sig för Sumi”, säger Peter.  

På fritiden kopplar Peter av med golf, motion och kulturevenemang.  

Mika Surakka började arbeta som verkställande direktör för Sumi i juli 2021 

”Min uppgift är att transformera Sumi till en producentsammanslutning som omfattar alla förpackningsmaterial samt verkställa de förändringar som lagstiftningen medför för branschen. Dessutom utvecklar jag återvinning av förpackningar och undersöker nya teknologier för att vi ska kunna uppnå den återvinningsgrad som EU förutsätter”, berättar Mika.  

Producentsammanslutningsbranschen är i stor förändring. Att lösa problem relaterade till dessa förändringar och utveckla branschen motiverar mig. Sumii Oy:s roll som utmanare uppmuntrar mig att också söka lösningar utanför de traditionella ramarna.” 

Mika är diplomingenjör i processteknik och har över 30 års erfarenhet inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen. ”Jag är en all-kunnare inom branschen. Min erfarenhet är till stor nytta när vi löser de nya praktiska utmaningarna i producentsammanslutningens operativa verksamhet.” Innan Mika började arbeta hos oss bodde han i Polen i nio år. ”Jag jobbade tre år som verkställande direktör för Wipaks enhet i Polen och sex år som företagare”, berättar han.  

På fritiden tycker Mika om att promenera, löpa och åka skidor och slalom. Att köra enduro i skogen hjälper honom att koppla bort jobbet.  

Janne Teliranta började 2.5.2023 som kundansvarig

Teliranta kommer att arbeta med att utveckla tjänster och praxis för producenterna i samarbete med hela leveranskedjan. Till Sumi bidrar han med stark branscherfarenhet inom förpackningsmaterial och särskilt till Sumis expertis inom pappers- och kartongförpackningar. 

Teliranta har haft en lång karriär som försäljningsdirektör för Pa-Hu Oy, där han har lotsat företaget, som tillverkar förpackningsmaterial, på dess väg av kontinuerlig tillväxt. Janne tycker att övergången till producentansvar för förpackningar är en intressant möjlighet för honom att använda och utveckla sin expertis.  

”Det är fantastiskt att få se förpackningens livscykel från början till slut och att kunna påverka utvecklingen av producentansvaret i takt med att branschen fortsätter att utvecklas och lagstiftningen förändras. Jag gillar talesättet ”Förändring är det enda bestående” och nu får jag leva det fullt ut, säger Teliranta.  

Läs mer i Jannes LinkedIn-profil. 

Eeva Hanni

eeva.hanni@sumi.fi
+358 50 300 9576

Katja Laitinen

katja.laitinen@sumi.fi
+358 50 407 3959

Peter Rasmussen

peter.rasmussen@sumi.fi
+358 50 4345 827

Mika Surakka

mika.surakka@sumi.fi
+358 400 197 848

Janne Teliranta

janne.teliranta@sumi.fi
+358 40 525 0550