Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Avfallslagen förändrar organiseringen av producentansvar för förpackningar

Avfallslagen förändrar organiseringen av producentansvar för förpackningar

Efter att NTM-centralen i Birkaland den 5 maj 2023 godkände Finlands Returplast Ab till producentregistret är vi nu officiellt en producentsammanslutning för alla förpackningar. Vår verksamhet omfattar producentansvar för pappers- och kartongförpackningar, metall-, plast-, glas- och träförpackningar.

Varför påverkar detta producenter som har gamla avtal via RINKI?

Tidigare hade varje förpackningsmaterial en egen producentsammanslutning, vars gemensamma avtal har hanterats av vårt servicebolag, Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Enligt avfallslagen, som trädde i kraft i juli 2021, ska producentsammanslutningar för förpackningar omfatta alla förpackningsmaterial. Därför existerar inte de gamla producentsammanslutningarna för enskilda förpackningsmaterial längre.

På grund av lagändringen måste företaget ha ett avtal om överföring av producentansvaret för alla förpackningar med endast en producentsammanslutning senast den 1 januari 2025. De gamla avtalen som slöts via RINKI var gemensamma för de fem producentsammanslutningarna – i dem är Finlands Returplast avtalspartner för hantering av producentansvaret för plastförpackningar. Uppdateringen görs genom att göra ett nytt avtal. I praxisen sker inga förändringar. RINKI fortsätter att fungera som vårt serviceföretag – exempelvis sköter det fortfarande centraliserat förpackningsrapportering och fakturering av återvinningsavgifter. 

Genom Finlands Returplast kan producentansvaret för förpackningar hanteras smidigt and snabbt

Producenter som inte har ett tidigare avtal för att sköta sitt producentansvar för förpackningar kan ansluta sig till Finlands Returplast genom att fylla i avtalet här.

Producenter med ett giltigt avtal kan fram till den 30 juni 2023 överföra sitt producentansvar för alla sina förpackningar till oss redan från början av 2024 genom att göra ett avtal med oss. Läs de allmänna villkoren här och skicka in det ifyllda avtalet till oss, så gör vi alla nödvändiga ändringar åt dig på en gång.

Om du vill ha mer information, svarar vi gärna på dina frågor!

Janne Teliranta
Kundansvarig
+358 40 5250 550
janne.teliranta@sumi.fi

Mika Surakka
Verkställande direktör
+358 40 0197 848
mika.surakka@sumi.fi