Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Sumis Eeva Hanni till uppföljningsgruppen av SUP-producentansvaret enligt avfallslagen 

Sumis Eeva Hanni till uppföljningsgruppen av SUP-producentansvaret enligt avfallslagen 

Miljöministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp som koncentrerar sig på att följa upp och styra genomförandet av kostnadsansvaret för vissa engångsplastprodukter (SUP) som åläggs producenterna i avfallslagen. Kostnadsansvaret är produktgruppsspecifikt och gäller vissa avfallshanterings- och städåtgärder som kommunerna genomför samt informationen och rådgivningen i anslutning till dem. Uppföljningsgruppen har inrättats baserat på SUP-direktivet och den förnyade avfallslagen 

Vi gläder oss över att Sumis materialchef Eeva Hanni blivit vald till uppföljningsgruppen. Eeva är diplomingenjör inom papperstillverkning och hon arbetar med mångsidiga uppgifter inom insamling och återvinning enligt producentansvaret för förpackningar. Hennes långa erfarenhet som utvecklingsingenjör och arbete med kompositmaterial samt inom avfallshanteringsområdet, i synnerhet i kundgränssnittet och inom serviceutvecklingen, är ett värdefullt tillägg till arbetsgruppens verksamhet. 

Uppföljningsgruppen har till uppgift att 

– följa upp verkställandet av kostnadsansvaret som föreskrivs i avfallslagen 
– utveckla goda praxis i anslutning till kommunernas insamlings- och städåtgärder samt upplysningsverksamhet till konsumenterna 
– bedöma behovet av att låta göra en sammansättningsutredning enligt avfallslagen och agera som styrgrupp för utredningen
– agera som forum i samarbetet mellan producenterna och kommunerna.  

Sumi är specialiserad på rådgivning till konsumenter och förpackningsproducenter på dessa områden. Vi tackar ministeriet för förtroendet och ser ivrigt fram emot samarbetet med uppföljningsgruppens övriga medlemmar. Vårt gemensamma mål är att skapa miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar för vårt samhälle. 

Uppföljningsgruppen inleder sitt arbete hösten 2023 och dess arbete fortsätter fram till slutet av år 2026. 

Vad ändrades i avfallslagen och vilka kommer att beröras av producentansvaret för plastförpackningar i framtiden? [Läs mer om de nya skyldigheterna!]