Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Lagstiftningsändringar och vågsamhet att investera i inhemsk återvinning heta samtalsämnen på PacTec 2024-mässan

Lagstiftningsändringar och vågsamhet att investera i inhemsk återvinning heta samtalsämnen på PacTec 2024-mässan

PacTec 2024-mässan som gick av stapeln i mars samlade nästan alla aktörer i förpackningsbranschen under ett och samma tak. Under evenemanget hördes flera intressanta anföranden. Särskilt livligt diskuterades lagar och förordningar bland mässbesökarna. Sumis experter fick tillfälle att träffa förpackningsproducenter och andra aktörer i branschen och diskutera återvinningen i hemlandet samt presentera företagets nya AI-verktyg till den angelägna mässpubliken.

Hos Sumi har året varit fullt både av flera nya projekt och långvariga utvecklingsprojekt. Mitt i den hektiska vardagen fick hela gruppen ändå möjlighet att delta på PacTec 2024-mässan för att presentera Sumis verksamhet och färska landvinningar samt diskutera senaste nytt inom förpackningsbranschen.

”Vi hade mycket information och nyheter att förmedla till mässpubliken. Ännu för ett år sedan gick Sumi under namnet Finlands Returplast, så det var ytterst viktigt för oss att få tillfälle att kommunicera om vårt nya namn och om att vi numera är en producentsammanslutning för såväl plast, glas, trä och metall som kartong”, berättar Sumis klientrelationschef Janne Teliranta.

En av Sumis viktigaste landvinningar under året som gått är enligt Teliranta att när tillsynsmyndigheten 5.5.2023 godkände Sumi som producentsammanslutning för förpackningar bröts samtidigt monopolet inom producentansvaret för förpackningar. Nu kan producenten fritt välja mellan två alternativ – och av dessa representerar Sumi alternativen för återvinning i hemlandet. Att garantera självförsörjningen i den finländska produktionen och industrin är av högsta prioritet för Sumi.

Mässan erbjöd även en bred överblick över förpackningarnas betydelse och de senaste möjligheterna och innovationerna inom förpackningsteknologi. Även de aktuella förändringarna i lagstiftningen och regleringar var ett hett samtalsämne bland mässpubliken. Särskilt mycket diskuterades vilka krav de pågående och kommande förändringarna kommer att ställa på både infrastruktur och maskiner för att producenterna ska kunna dra sitt strå till stacken för miljön.

”Många företag blir garanterat tvungna att investera för att kunna leva upp till alla kommande regleringar. Även om investeringarna just nu kan kännas massiva och krävande, har de om fem år blivit vardagsmat och beprövad praxis, och de bidrar samtidigt till hållbar utveckling”, intygar Teliranta.

Sumis verkställande direktör Mika Surakka ägnade sig åt just detta i sitt anförande: vi behöver effektiv sortering i hemlandet och vi måste våga investera i återvinningsaffärsverksamheten.

En av Sumis hetaste nyheter var grundandet av dotterbolaget Sumi Åland Ab på Åland, som på begäran av lokala producenter ska börja sköta deras lagstadgade uppgifter inom producentansvaret.

”Vi på Sumi arbetar alltid i första hand till förmån för producenten, så vi tar oss gärna an uppgiften att reagera på behoven inom återvinning i hemlandet. Vi vill skapa kostnadseffektiva och transparenta tjänster för producenterna”, säger Teliranta.

Intressegrupperna kunde på mässan bekanta sig med Sumili-figurerna som är ansiktet utåt för Sumis AI-verktyg AI Agent. Sumilerna kommer även i fortsättningen att svara på frågor om producentansvar – även på svenska – och de är med på många fronter i förpackningsproduktionen och förpackningarnas livscykelkedja.

Läs mer om grundandet av Sumi Åland Ab och bolagets målsättningar!