Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Eeva Hanni blev materialchef i december 2022

Eeva har mångsidiga arbetsuppgifter inom insamling och återvinning av förpackningar enligt producentansvaret. ”Delvis söker min roll fortfarande sin form och växer tillsammans med Sumi i och med att förpackningar gjorda av glas, papper, kartong, metall och trä kommer med”, berättar Eeva. 

Eeva är diplomingenjör i pappersförädling. Tidigare har Eeva arbetat som utvecklingsingenjör inom kompositmaterial. Förutom detta har hon arbetat inom avfallshanteringsbranschen i kundgränssnittet och inom produktutveckling. Producentsammanslutningarnas terminalfunktioner är alltså bekanta för Eeva från tidigare. 

”Mitt jobb på Sumi erbjuder en utsiktsplats över hela förpackningsbranschen och den cirkulära ekonomin. Miljöfrågor är nära mitt hjärta, och i detta arbete har jag möjlighet att arbeta i kärnan av verksamheten”, berättar Eeva. ”Förpackningsavfall uppkommer i både hushåll och företag. I producentsammanslutningen kan vi försöka påverka hurdana förpackningar producenter använder eller för till marknaden. I synnerhet ger vi lösningar för att lyckas med sorteringen av förpackningsavfall och hur dess insamling och återvinning ordnas”, förklarar Eeva, som ivrigt sorterar sina sopor också på fritiden. 

Eeva tycker om ordning och njuter av att få använda Excel. ”Jag har redan fått göra några beräkningsövningar i mitt nya jobb”, skrattar Eeva. Dessutom njuter Eeva av team arbete. Även på fritiden kopplar hon helst av i grupp: hon sjunger i kör, spelar innebandy och motionerar tillsammans med sin familj.

Eeva Hanni

eeva.hanni@sumi.fi
+358 50 300 9576

Katja Laitinen är återvinningscoach

”Jag är miljöingenjör vars hjärta slår för cirkulär ekonomi och utvecklandet av serviceutbudet. Till Katjas uppgifter hör bland annat förverklingandet av branschspecifika anvisningar tillsammans med olika intressentgrupper. Tillsammans har vi redan byggt insamlingskoncept för hälsovårdens, handelsträdgårdars och lantbrukets behov.  

”Som återvinningscoach hjälper jag företag att få sin källsortering i ordning”, berättar Katja. Oftast är företag mycket intresserade av att börja sortera plastförpackningar. ”Företag vill ta sorteringen på allvar och göra rätt. Återvinning av material uppfattas som ett viktigt sätt att påverka miljön.” 

Katja har över 20 års erfarenhet av fastighetsunderhållsservice. Hennes passion är serviceutveckling och att säkerställa en överlägsen kundupplevelse. ”Mitt mål är att aktivt söka nya alternativ för att förbättra kvalitetskontroll och miljöärenden”, sammanfattar hon.  

På fritiden kopplar hon av genom att träna med kettlebell eller motionera på något annat sätt. 

Katja Laitinen

katja.laitinen@sumi.fi
+358 50 407 3959

Mika Surakka började arbeta som verkställande direktör för Sumi i juli 2021

”Min uppgift är att transformera Sumi till en producentsammanslutning som omfattar alla förpackningsmaterial samt verkställa de förändringar som lagstiftningen medför för branschen. Dessutom utvecklar jag återvinning av förpackningar och undersöker nya teknologier för att vi ska kunna uppnå den återvinningsgrad som EU förutsätter”, berättar Mika.  

Producentsammanslutningsbranschen är i stor förändring. Att lösa problem relaterade till dessa förändringar och utveckla branschen motiverar mig. Sumii Oy:s roll som utmanare uppmuntrar mig att också söka lösningar utanför de traditionella ramarna.” 

Mika är diplomingenjör i processteknik och har över 30 års erfarenhet inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen. ”Jag är en all-kunnare inom branschen. Min erfarenhet är till stor nytta när vi löser de nya praktiska utmaningarna i producentsammanslutningens operativa verksamhet.” Innan Mika började arbeta hos oss bodde han i Polen i nio år. ”Jag jobbade tre år som verkställande direktör för Wipaks enhet i Polen och sex år som företagare”, berättar han.  

På fritiden tycker Mika om att promenera, löpa och åka skidor och slalom. Att köra enduro i skogen hjälper honom att koppla bort jobbet. 

Mika Surakka

mika.surakka@sumi.fi
+358 400 197 848

Janne Teliranta började 2.5.2023 som kundansvarig

Teliranta kommer att arbeta med att utveckla tjänster och praxis för producenterna i samarbete med hela leveranskedjan. Till Sumi bidrar han med stark branscherfarenhet inom förpackningsmaterial och särskilt till Sumis expertis inom pappers- och kartongförpackningar. 

Teliranta har haft en lång karriär som försäljningsdirektör för Pa-Hu Oy, där han har lotsat företaget, som tillverkar förpackningsmaterial, på dess väg av kontinuerlig tillväxt. Janne tycker att övergången till producentansvar för förpackningar är en intressant möjlighet för honom att använda och utveckla sin expertis.  

”Det är fantastiskt att få se förpackningens livscykel från början till slut och att kunna påverka utvecklingen av producentansvaret i takt med att branschen fortsätter att utvecklas och lagstiftningen förändras. Jag gillar talesättet ”Förändring är det enda bestående” och nu får jag leva det fullt ut, säger Teliranta.  

Läs mer i Jannes LinkedIn-profil. 

Janne Teliranta

janne.teliranta@sumi.fi
+358 40 525 0550

Emma Merikallio tillträdde som kommunikations- och administrationsassistent i augusti 2023

Emmas arbete omfattar administrativa uppgifter, utveckling av kommunikationen och marknadsföringen och vissa uppgifter inom kundhanteringen. ”Mina arbetsuppgifter varierar från löpande ärenden i företaget till utveckling och administration av webbplatsen och sociala medier. Jag jobbar också med kundhanteringen och marknadsföringen”, säger Emma.

Emma är merkonom inom företagsekonomi och har arbetat med administrativa uppgifter länge. Uppgifterna har ofta omfattat en säljaspekt, vilket hon har njutit av ur perspektivet för en bra kundservice. Störst är dock intresset för skriftlig kommunikation och utveckling av företagets visuella uttryck, och därför är hon glad över möjligheten att ratta Sumis kommunikation. ”Vi kommer att utveckla Sumis visuella uttryck och förbättra kontakterna med våra kunder”, lovar hon.

”Min arbetsbeskrivning utvecklas ännu, men motsvarar redan nu ganska exakt mina önskemål och styrkor”, konstaterar Emma. ”Jag är pedant och finslipar gärna detaljerna när det finns tid för det, men sätter vid behov snabbt olika uppgifter i prioritetsordning och byter smidigt från redigering av webbplatsen till kalenderbokningar”, fortsätter hon.

Emma har ridit sedan hon började gå och konstaterar att det bästa sättet att koppla bort vardagen är just på hästryggen. Hon är djurvänlig och medger att den oomtvistade drottningen hemma hos henne är senior parson russell terriern Telma.

Emma Merikallio

emma.merikallio@sumi.fi
+358 50 300 2887