Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt, maj 2023 

Verkställande direktörens översikt, maj 2023 

Finlands Returplast Ab är en producentorganisation för alla förpackningar 

Vi har glädjen att meddela att Finlands Returplast Ab nu officiellt är en producentorganisation för alla förpackningsmaterial. NTM-centralen i Birkaland har godkänt oss i producentregistret den 5.5.2023.  

Utöver plastförpackningar kommer vi att hantera producentansvaret för glas-, metall-, pappers-, kartong- och träförpackningar genom att utveckla insamlingen och återvinningen lika mångsidigt som för plastförpackningar.  

Myndighetsgodkännandet är en stor och viktig sak för oss. Nu är pappersarbetet så att säga i skick, men det egentliga arbetet har bara börjat. Vi kommer att erbjuda producenterna omfattande tjänster för att möta deras producentansvars- och återvinningsskyldigheter för alla förpackningar. 

Jag vill tacka våra kunder för visat tålamod under ansökningsprocessen. Nu kan vi erbjuda er och andra producenter en komplett producentansvarstjänst. Jag vill också tacka NTM-centralen i Birkaland och våra samarbetspartner för utmärkt samarbete för att genomföra förändringen.  

Jag vill särskilt tacka bolagets personal för ett ihärdigt arbete med att anpassa vår verksamhet till de nya kraven i lagstiftningen. Vi har ökat och kommer att fortsätta att öka person- och andra resurser som hjälper att skapa nya verksamhetsmodeller. Nu kan vi fokusera på att optimera insamlings- och återvinningsgraden och nå våra strategiska mål samt betjäna våra kunder allt bättre.  

På vår webbplats informerar vi närmare om våra tjänster och om hur våra kunder kan utvidga sitt avtal till att omfatta alla förpackningar. Vi välkomnar förstås också nya kunder. Vår producentorganisation är öppen för alla och vi behandlar alla företag lika och transparent.  

Vi kommer att uppdatera bolagets visuella utseende och namn för att återspegla våra utökade tjänster. Namnbytet kräver en ändring av bolagsordningen och vi informerar närmare om det här senare.

Vi vill dock fira det här viktiga ögonblicket genom att presentera sumilerna, som kommer att bli bekanta i framtiden. Läs mer om vad och vem sumilerna är här.  

En ny återvinningssammanslutning för lantbruksplast har grundats i Finland – Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Lantbruksplast, som inte är förpackningar, omfattas inte av producentansvar. Det finns återvinningsverksamhet för dem, men inte på nationell nivå. När tillverkarna och försäljarna av lantbruksplast bad oss hjälpa dem att utveckla en finsk modell för producentansvar tog vi gärna emot utmaningen.  

Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy är en frivillig återvinningssammanslutning, som fungerar som dotterbolag till Finlands Returplast Ab. Vi koordinerar projektet, men det är upp till branschens producentföretag att besluta hur modellen byggs upp. 

Företagets syfte är att tillverkare, importörer och säljare av lantbruksplast ska ta producentansvar för lantbruksplast, även om de inte är skyldiga att göra det enligt lag. Målet är också att hitta synergier i insamlingen och återvinningen mellan plastförpackningar och plastprodukter från lantbruket. Den nya verksamhetsmodellen möjliggör råmaterial för inhemsk produktion och användning av återvunnen plast. 

Läs mer om återvinning av lantbruksplast i vårt nyhetsbrev.