Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Meistä » Hankintaperiaatteet ja avoimet kilpailutukset

Hankintaperiaatteet ja avoimet kilpailutukset

Sumi Oy toteuttaa jätelain 66 §:n vaatimuksia hankinnoissaan.

Sumi Oy on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen tuottajayhteisö, joka hoitaa niitä lakisääteistä tuottajavastuutehtäviä, joita tuottajat ovat meille siirtäneet.

Hankintalaki ei koske yhtiötä. Kilpailutuksemme ja hankintojen periaatteet ovat avoimia ja julkisia.

Tuottajayhteisönä hankimme pääsääntöisesti pakkausmateriaalien keräykseen ja kierrätykseen liittyviä palveluita ja tuotteita. Otamme tasapuolisesti huomioon muut toimijat ja heidän toimintamahdollisuutensa markkinoilla niin, että kaupan esteet tai kilpailun vääristyminen vältetään. Kilpailutuksen kohteet ovat pakkausten kierrätystoimintoihin liittyviä palveluita, kuten terminaali-, käsittely- ja kuljetuspalveluita

Sumi Oy:n palveluhankinnat

Noudatamme palveluhankinnoissa seuraavia yleisiä periaatteita ja menettelyitä:

  • pyrimme käyttämään tehokkaasti hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.
  • kilpailutukseen osallistuvia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä, ja hankinnoissa toimitaan avoimesti.

Kilpailutuksista tehdään tarjouspyyntö, joka lähetetään vähintään kahdelle palveluntarjoajalle, mikäli markkinalla toimii useampi palveluntarjoaja. Kilpailutus voidaan myös julkaista verkkosivuillamme.

Valintaperusteet ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan jo tarjouspyynnössä. Palvelun tai tuotetarjoajan ympäristö-, tietoturva- ja/tai laatujärjestelmäsertifioinnit otetaan huomioon arvioinnissa.

Palveluntarjoajan valinta tehdään kokonaisharkinnan perusteella.

Meneillään olevat kilpailutukset

Terminaaleja yrityspakkauksille!

Kasvatamme ja kehitämme yrityspakkausten terminaaliverkostoa. Jos yrityksesi on kiinnostunut yritysterminaalina toimimisesta, ota yhteyttä Katja Laitiseen 050 407 3959 tai Eeva Hanniin 050 300 9576.